آخرین عکس عکاس ژاپنی در آخرین لحظات عمرش

۸ آذر ۱۳۹۴

resizer nl73a2ab6111ca58a آخرین عکس عکاس ژاپنی در آخرین لحظات عمرش
آخرین عکس عکاس ژاپنی در آخرین لحظات عمرش

عکاسی که آخرین عکس عمرش را گرفت و کشته شد.

این آخرین عکس، عکاس ژاپنی بود که در آخرین لحظات عمرش گرفته و بعد بدست همین خرس کشته شد.

آخرین عکس عکاس ، قبل از خورده شدن توسط خرس

18lej8r33ltmi4hc8uwq آخرین عکس عکاس ژاپنی در آخرین لحظات عمرش

عکاس ژاپنی

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org