آخرین وضعیت خیابان های استانبول و آنکارا بعد از کودتا + تصاویر

۲۵ تیر ۱۳۹۵

– ارتش ترکیه اعلام کرده که کنترل قدرت را در این کشور بر عهده گرفته است.

آخرین وضعیت خیابان های استانبول و آنکارا بعد از کودتا + تصاویر
کودتا در ترکیه
آخرین وضعیت خیابان های استانبول و آنکارا بعد از کودتا + تصاویر
کودتا در ترکیه
آخرین وضعیت خیابان های استانبول و آنکارا بعد از کودتا + تصاویر
کودتا در ترکیه
آخرین وضعیت خیابان های استانبول و آنکارا بعد از کودتا + تصاویر
کودتا در ترکیه
آخرین وضعیت خیابان های استانبول و آنکارا بعد از کودتا + تصاویر
کودتا در ترکیه
آخرین وضعیت خیابان های استانبول و آنکارا بعد از کودتا + تصاویر
کودتا در ترکیه
آخرین وضعیت خیابان های استانبول و آنکارا بعد از کودتا + تصاویر

آخرین وضعیت خیابان های استانبول و آنکارا بعد از کودتا + تصاویر
کودتا در ترکیه
آخرین وضعیت خیابان های استانبول و آنکارا بعد از کودتا + تصاویر
کودتا در ترکیه
آخرین وضعیت خیابان های استانبول و آنکارا بعد از کودتا + تصاویر
کودتا در ترکیه
آخرین وضعیت خیابان های استانبول و آنکارا بعد از کودتا + تصاویر

خبرآنلاین

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org