آیا میدانستید چرا اشک چشم ، شور است؟

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

27031551685013614128 آیا میدانستید چرا اشک چشم ، شور است؟
آیا میدانستید چرا اشک چشم ، شور است؟

سوال: آیا میدانستید ؟؟؟
چرا خداوند آب دهان را شیرین
و اشک چشم را شور
و آب گوش را تلخ
و آب بینی را خنک قرار داده است؟

40937386318935152842 آیا میدانستید چرا اشک چشم ، شور است؟

جواب :

– آب دهان شیرین است تا انسان از خوردن و آشامیدن لذت ببرد.

– آب چشم شور است برای محفوظ نگه داشتن پیه چشم، زیرا اگر شور نبود پیه چشم آب می شد و فایده دیگر آن ضدعفونی کردن چشم است.

– اما آب گوش و رطوبتش تلخ است برای جلوگیری ورود حشرات ریز که به خاطر تلخی نمیتوانند وارد گوش و از آنجا وارد مغز شوند.

– آب بینی هم خنک است به خاطر سالم ماندن مغز سر انسان تا طیلان و جاری نشود، زیرا اگر آب بینی گرم بود باعث جاری شدن مغز به داخل بینی میگردید.

50807742255408520350 آیا میدانستید چرا اشک چشم ، شور است؟

 اللّه اکبر
خدا بزرگتر است از آنچه در تصور ماست.
هنگام به دنیا آمدن در گوشمان اذان می خوانند ولی نمازی نمی خوانند!
هنگام مرگ برایمان فقط نماز میخوانند…
بدون اذان …
اذان هنگام تولد برای نمازی است که هنگام مرگ می خوانند…
چقدر کوتاهست این زندگی…
به فاصله یک اذان تا نماز.
قدر با هم بودن را بدانیم …

44233947732153573939 آیا میدانستید چرا اشک چشم ، شور است؟

آیا میدانستید

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org