آیا میدانستید چرا اشک چشم ، شور است؟

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

آیا میدانستید چرا اشک چشم ، شور است؟
آیا میدانستید چرا اشک چشم ، شور است؟

سوال: آیا میدانستید ؟؟؟
چرا خداوند آب دهان را شیرین
و اشک چشم را شور
و آب گوش را تلخ
و آب بینی را خنک قرار داده است؟

آیا میدانستید چرا اشک چشم ، شور است؟

جواب :

– آب دهان شیرین است تا انسان از خوردن و آشامیدن لذت ببرد.

– آب چشم شور است برای محفوظ نگه داشتن پیه چشم، زیرا اگر شور نبود پیه چشم آب می شد و فایده دیگر آن ضدعفونی کردن چشم است.

– اما آب گوش و رطوبتش تلخ است برای جلوگیری ورود حشرات ریز که به خاطر تلخی نمیتوانند وارد گوش و از آنجا وارد مغز شوند.

– آب بینی هم خنک است به خاطر سالم ماندن مغز سر انسان تا طیلان و جاری نشود، زیرا اگر آب بینی گرم بود باعث جاری شدن مغز به داخل بینی میگردید.

آیا میدانستید چرا اشک چشم ، شور است؟

 اللّه اکبر
خدا بزرگتر است از آنچه در تصور ماست.
هنگام به دنیا آمدن در گوشمان اذان می خوانند ولی نمازی نمی خوانند!
هنگام مرگ برایمان فقط نماز میخوانند…
بدون اذان …
اذان هنگام تولد برای نمازی است که هنگام مرگ می خوانند…
چقدر کوتاهست این زندگی…
به فاصله یک اذان تا نماز.
قدر با هم بودن را بدانیم …

آیا میدانستید چرا اشک چشم ، شور است؟

آیا میدانستید

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org