اختتامیه پارالمپیک ریو با یادی از مرحوم بهمن گلبارنژاد + تصاویر

۲۸ شهریور ۱۳۹۵

اختتامیه پارالمپیک ریو | پخش تصویر گلبارنژاد از تلویزیون ورزشگاه

مراسم اختتامیه پارالمپیک ریو ۲۰۱۶

مراسم اختتامیه پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ با یادی از مرحوم بهمن گلبارنژاد دوچرخه‌سوار کاروان ایران برگزار شد.

اختتامیه پارالمپیک ریو با یادی از مرحوم بهمن گلبارنژاد + تصاویر

اختتامیه پارالمپیک ریو
اختتامیه پارالمپیک ریو با یادی از مرحوم بهمن گلبارنژاد + تصاویر
اختتامیه پارالمپیک ریو
اختتامیه پارالمپیک ریو با یادی از مرحوم بهمن گلبارنژاد + تصاویر

اختتامیه پارالمپیک ریو با یادی از مرحوم بهمن گلبارنژاد + تصاویر
اختتامیه پارالمپیک ریو

اختتامیه پارالمپیک ریو با یادی از مرحوم بهمن گلبارنژاد + تصاویر

اختتامیه پارالمپیک ریو با یادی از مرحوم بهمن گلبارنژاد + تصاویر

اختتامیه پارالمپیک ریو با یادی از مرحوم بهمن گلبارنژاد + تصاویر

اختتامیه پارالمپیک ریو

اختتامیه پارالمپیک ریو با یادی از مرحوم بهمن گلبارنژاد + تصاویر
اختتامیه پارالمپیک ریو

اختتامیه پارالمپیک ریو با یادی از مرحوم بهمن گلبارنژاد + تصاویر

اختتامیه پارالمپیک ریو با یادی از مرحوم بهمن گلبارنژاد + تصاویر
اختتامیه پارالمپیک ریو

اختتامیه پارالمپیک ریو با یادی از مرحوم بهمن گلبارنژاد + تصاویر

اختتامیه پارالمپیک ریو با یادی از مرحوم بهمن گلبارنژاد + تصاویر
اختتامیه پارالمپیک ریو

اختتامیه پارالمپیک ریو با یادی از مرحوم بهمن گلبارنژاد + تصاویر

اختتامیه پارالمپیک ریو با یادی از مرحوم بهمن گلبارنژاد + تصاویر

اختتامیه پارالمپیک ریو با یادی از مرحوم بهمن گلبارنژاد + تصاویر

خبر آنلاین

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org