از جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر

۳۱ تیر ۱۳۹۳

از جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر
از جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر

شرکت پرشیا خودرو نماینده رسمی محصولات بی ام و در ایران طی مراسمی مدل های متنوعی از محصولات این شرکت را رونمایی کرد.

از جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر

شرکت پرشیا خودرو از جدیدترین مدل های BWM در ایران رونمایی کرداز جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر

شرکت پرشیا خودرو از جدیدترین مدل های BWM در ایران رونمایی کرداز جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر

شرکت پرشیا خودرو از جدیدترین مدل های BWM در ایران رونمایی کرداز جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر

شرکت پرشیا خودرو از جدیدترین مدل های BWM در ایران رونمایی کرداز جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر

جدیدترین مدلهای بی ام واز جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر

جدیدترین مدلهای بی ام واز جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر

جدیدترین مدلهای بی ام واز جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر

جدیدترین مدلهای بی ام واز جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر

جدیدترین مدلهای بی ام واز جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر

جدیدترین مدلهای بی ام دبلیواز جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر

جدیدترین مدلهای بی ام دبلیواز جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر

جدیدترین مدلهای بی ام دبلیواز جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر

جدیدترین مدلهای بی ام دبلیواز جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر

جدیدترین مدلهای بی ام دبلیواز جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر

جدیدترین مدلهای بی ام دبلیواز جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر

جدیدترین مدلهای بی ام دبلیواز جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر

لوکس ترین خودروهای موجود در بازار ایراناز جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر

لوکس ترین خودروهای موجود در بازار ایراناز جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر

لوکس ترین خودروهای موجود در بازار ایراناز جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر

از جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر

علی پروین مهمان ویژه این مراسماز جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر

لوکس ترین خودروهای موجود در بازار ایراناز جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر

لوکس ترین خودروهای موجود در بازار ایراناز جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر

لوکس ترین خودروهای موجود در بازار ایراناز جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر

لوکس ترین خودروهای موجود در بازار ایراناز جدیدترین BMW ها در ایران رونمایی شد + تصاویر

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org