از خودروی مجهز ۲۸۰ میلیونی اعزام زندانیان رونمایی شد!

۱۲ اسفند ۱۳۹۶

خودرو اعزام متهمان و زندانیان به زندان و مراجع‌قضایی با حضور اصغر جهانگیر رییس سازمان زندان‌ها و قدامات تامینی و تربیتی کشور رونمایی شد.

خودروی اعزام زندانیان

جهانگیر در مراسم رونمایی از این خودرو با اشاره به این که بخشی از خودروهای حمل و نقل زندانیان فرسوده بودند، اظهار کرد: از آنجایی که خودروهای اعزام زندانیان فرسوده و ایمن نبود، از مدت‌ها قبل به خاطر استیجاری و فرسوده بودن خودرو‌های اعزام زندانیان دغدغه تولید خودرو مناسب را داشتیم.

رییس سازمان زندان‌های کشور افزود: ما به دنبال تولید خودروی امن بودیم و مطالعاتی را درباره خودرو حمل زندانی در ۳۰ کشور دنیا انجام دادیم و در نهایت پس از بررسی‌ها موفق شدیم خودرو تولید داخل را در اصفهان تولید و مورد بهره‌برداری قرار دهیم.

مرایم رونمایی از خودروی اعزام زندانیان

جهانگیر توضیح داد: این خودرو همه کاره است و امکان رصد اطلاعات خودرو از زمان سوارشدن زندانی و حرکت وجود دارد و خودرو لحظه به لحظه کنترل می‌شود. این خودرو با مبلغ ۲۸۰ میلیون تومان تولید شده و با مطالعات صورت گرفته قرار است به تولید انبوه برسد و ما امیدواریم در تولید انبوه هر دستگاه با مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تولید شود.

وی با اشاره به نیازهای خودرو در سطح استان‌ها گفت: اعزام و بدرقه زندانیان دو دسته است؛ اول زندانیان کم خطر مثل زندانیان مالی و دسته دوم زندانیان پرخطر مثل متهمان به قتل یا زندانیان امنیتی و گروهکی که علیه جان مردم اقدام به ترور کرده اند؛ نقل و انتقال آنها هم چه به بیمارستان یا دادگاه ها با شرایط امن‌تری انجام شود که پیش بینی شده به نسبت زندانیان سطح استان‌ها خودرو در اختیار انها قرار داده شود.

رئیس سازمان زندان ها درباره شرکت تولید کننده خودرو اعزام زندانیان افزود: با شرکت دیزل خودرو قرارداد بسته‌ایم که این نمونه به تولید انبوه برسد.

بر اساس این گزارش، اعزام زندانیان به زندان ها، مراکز درمانی، دادسراها و دادگاه‌ها تاکنون با خودروهای فرسوده انجام می‌شد که از ایمنی پایینی برخوردار بود.

D8AED988D8AFD8B1D988DB8C D8A7D8B9D8B2D8A7D985 D8B2D986D8AFD8A7D986DB8CD8A7D986 1 500x298 9 از خودروی مجهز 280 میلیونی اعزام زندانیان رونمایی شد!

خودروی مخصوص اعزام زندانیان

D8AED988D8AFD8B1D988DB8C D8A7D8B9D8B2D8A7D985 D8B2D986D8AFD8A7D986DB8CD8A7D986 5 500x297 9 از خودروی مجهز 280 میلیونی اعزام زندانیان رونمایی شد!

خودروی برای اعزام زندانیان

D8AED988D8AFD8B1D988DB8C D8A7D8B9D8B2D8A7D985 D8B2D986D8AFD8A7D986DB8CD8A7D986 4 500x295 7 از خودروی مجهز 280 میلیونی اعزام زندانیان رونمایی شد!

خودروی مخصوص اعزام زندانیان ایران

D8AED988D8AFD8B1D988DB8C D8A7D8B9D8B2D8A7D985 D8B2D986D8AFD8A7D986DB8CD8A7D986 3 500x296 7 از خودروی مجهز 280 میلیونی اعزام زندانیان رونمایی شد!

داخل خودروی مخصوص اعزام زندانیان

D8AED988D8AFD8B1D988DB8C D8A7D8B9D8B2D8A7D985 D8B2D986D8AFD8A7D986DB8CD8A7D986 2 500x296 8 از خودروی مجهز 280 میلیونی اعزام زندانیان رونمایی شد!

مراسم رونمایی از خودروی مخصوص اعزام زندانیان

D8AED988D8AFD8B1D988DB8C D8A7D8B9D8B2D8A7D985 D8B2D986D8AFD8A7D986DB8CD8A7D986 500x375 از خودروی مجهز 280 میلیونی اعزام زندانیان رونمایی شد!

میزان

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org