استفاده از مانکن های بی حجاب توسط شرکتهای پوشاک داخلی + تصاویر

۲۷ تیر ۱۳۹۳

استفاده از مانکن های بی حجاب توسط شرکتهای پوشاک داخلی + تصاویر

استفاده از مانکن های بی حجاب توسط شرکتهای پوشاک داخلی + تصاویر

شرکت های داخلی پوشاک بانوان با نام های “پ”،”د”و”د” با استفاده از مانکن های بی حجاب، به تبلیغ مانتو ، ساپورت و لباس هایی مغایر با فرهنگ اسلامی در فضای مجازی پرداخته اند.

استفاده از مانکن های بی حجاب توسط شرکتهای پوشاک داخلی + تصاویر

استفاده شرکت های پوشاک لباس از مانکن های بی حجاب در تبلیغات مانتو

استفاده از مانکن های بی حجاب توسط شرکتهای پوشاک داخلی + تصاویر

استفاده شرکت های پوشاک لباس از مانکن های بی حجاب در تبلیغات مانتو

استفاده از مانکن های بی حجاب توسط شرکتهای پوشاک داخلی + تصاویر

استفاده شرکت های پوشاک لباس از مانکن های بی حجاب در تبلیغات مانتو

استفاده از مانکن های بی حجاب توسط شرکتهای پوشاک داخلی + تصاویر

استفاده شرکت های پوشاک لباس از مانکن های بی حجاب در تبلیغات مانتو

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org