استقبال مردمی از کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک ریو به تهران + تصاویر

۴ شهریور ۱۳۹۵

تیم ملی تکواندو کشورمان در حالی از المپیک ریو به تهران بازگشت که تنها مدال‌آور این کاروان ۴ نفره کیمیاعلیزاده بود.

 بازگشت کیمیا علیزاده به ایران

کاروان تیم تکواندو ملی کشورمان ساعت ۴:۳۰ بامداد جمعه ۵ شهریوربه تهران بازگشت. تیم ملی تکواندو کشورمان در حالی از المپیک ریو به تهران بازگشت که تنها مدال‌آور این کاروان ۴ نفره کیمیاعلیزاده بود. استقبال پرشمار هواداران در فرودگاه امام خمینی در حالی است که ۳ هوگوپوش کشورمان در بخش مردان از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

qfy1hjh5pm4w8hsk0r26 استقبال مردمی از کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک ریو به تهران + تصاویر
بازگشت کیمیا علیزاده به ایران
pwj9q19wlugs5nrzcy استقبال مردمی از کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک ریو به تهران + تصاویر

0065ry999vmi4nde90y استقبال مردمی از کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک ریو به تهران + تصاویر

0u8v261sw8ht20v949 استقبال مردمی از کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک ریو به تهران + تصاویر

nc8zopv4e8q4vpvrvs استقبال مردمی از کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک ریو به تهران + تصاویر

xxv476pio6ntcuqqrvjk استقبال مردمی از کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک ریو به تهران + تصاویر
بازگشت کیمیا علیزاده به ایران
2d6lhzq3dhkbv5wl2ou استقبال مردمی از کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک ریو به تهران + تصاویر
بازگشت کیمیا علیزاده به ایران
vf4cea11wrzhn2i3peg7 استقبال مردمی از کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک ریو به تهران + تصاویر

z07a5mbkf8q0ftc03r0z استقبال مردمی از کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک ریو به تهران + تصاویر
بازگشت کیمیا علیزاده به ایران
869cb0c2px97wynplb6 استقبال مردمی از کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک ریو به تهران + تصاویر

gjs94tg22opu1knsbzv استقبال مردمی از کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک ریو به تهران + تصاویر
بازگشت کیمیا علیزاده به ایران
kxhca3o74cm2pty673ts استقبال مردمی از کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک ریو به تهران + تصاویر

hzofi6213ivls8d327c2 استقبال مردمی از کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک ریو به تهران + تصاویر
بازگشت کیمیا علیزاده به ایران
yg294xq5drmckbcnisg8 استقبال مردمی از کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک ریو به تهران + تصاویر
بازگشت کیمیا علیزاده به ایران
ap5ef7vbba5rdh82uxm استقبال مردمی از کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک ریو به تهران + تصاویر

بازگشت کیمیا علیزاده به ایران

4p7omj8ej285drbnfctd استقبال مردمی از کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک ریو به تهران + تصاویر
بازگشت کیمیا علیزاده به ایران
fopgnkttm82sq962ltab استقبال مردمی از کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک ریو به تهران + تصاویر
بازگشت کیمیا علیزاده به ایران
ajj82rdju5rfbfsxpp92 استقبال مردمی از کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک ریو به تهران + تصاویر
بازگشت کیمیا علیزاده به ایران
4yp5p2k6uutwa8upj9bb استقبال مردمی از کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک ریو به تهران + تصاویر
بازگشت کیمیا علیزاده به ایران
8ltk44fqvg2ex78hzwc6 استقبال مردمی از کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک ریو به تهران + تصاویر
بازگشت کیمیا علیزاده به ایران
uozv7yc1ef3xcgktrg استقبال مردمی از کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک ریو به تهران + تصاویر
بازگشت کیمیا علیزاده به ایران
68ld8qk35ipjfk4bgdb استقبال مردمی از کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک ریو به تهران + تصاویر

fjmjjpud3jr91owb02i استقبال مردمی از کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک ریو به تهران + تصاویر
بازگشت کیمیا علیزاده به ایران
ofhtum7l3injyp9ed9k9 استقبال مردمی از کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک ریو به تهران + تصاویر
بازگشت کیمیا علیزاده به ایران
dkga77xe8x5592wbf6ml استقبال مردمی از کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک ریو به تهران + تصاویر

فارس

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org