اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر

۱۸ آبان ۱۳۹۵

0lzt6jgk1er8y72bnck اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر

اشک‌ها و لبخندها | ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک

واکنش احساسی طرفداران ترامپ و کلینتون

هیلارى کلینتون در تماس با دونالد ترامپ شکست خود در انتخابات را پذیرفت تا ترامپ به زودی ساکن کاخ سفید شود. در گزارش زیر تصاویری از واکنش احساسی طرفداران ترامپ و کلینتون را مشاهده می‌کنید.

j3e5c4pxcu72ygcliph4 اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
شادی طرفداران ترامپ
tq5oivtbojrvxprqwipw اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
شادی طرفداران ترامپ
q91ooue4l7waapox0wwc اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
شادی طرفداران ترامپ
nbgyq8x3ddwd2ef1tyn اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
شادی طرفداران ترامپ
yosymq6ocda40sf1uh6 اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر

qkz6cvogfkiz35z9glo اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
شادی طرفداران ترامپ
buzpuvk5c04wib9aepx0 اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
شادی طرفداران ترامپ
gchkrcdtxc27sf8cx7xu اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر

d1d0v89gekh3uwxe29qq اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر

j1nlgiud41qnt78gzpnr اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر

kqhg7i69ukizknywbyw اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر

0lzt6jgk1er8y72bnck اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
بهت طرفداران هیلاری کلینتون
fgnzhnzylao8ov2giz1k اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
بهت طرفداران هیلاری کلینتون
37ygy7xia3q4s91j3od اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
بهت طرفداران هیلاری کلینتون
oet96sxg2ze332x6nwd 1 اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
بهت طرفداران هیلاری کلینتون
edxult6twoh6kq3rixa8 اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
بهت طرفداران هیلاری کلینتون
4qiov62hf2khrnz7yidv اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
بهت طرفداران هیلاری کلینتون
er69jmwndf4rudydz647 اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
بهت طرفداران هیلاری کلینتون
31p495k154owvsk865o اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
بهت طرفداران هیلاری کلینتون
j48oadlzc3hmv4r5dxbu اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
بهت طرفداران هیلاری کلینتون
a8pdz6w2iyjicjpki4x4 اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
بهت طرفداران هیلاری کلینتون

خبر انلاین

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org