اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر

۱۸ آبان ۱۳۹۵

اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر

اشک‌ها و لبخندها | ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک

واکنش احساسی طرفداران ترامپ و کلینتون

هیلارى کلینتون در تماس با دونالد ترامپ شکست خود در انتخابات را پذیرفت تا ترامپ به زودی ساکن کاخ سفید شود. در گزارش زیر تصاویری از واکنش احساسی طرفداران ترامپ و کلینتون را مشاهده می‌کنید.

اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
شادی طرفداران ترامپ
اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
شادی طرفداران ترامپ
اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
شادی طرفداران ترامپ
اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
شادی طرفداران ترامپ
اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر

اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
شادی طرفداران ترامپ
اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
شادی طرفداران ترامپ
اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر

اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر

اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر

اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر

اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
بهت طرفداران هیلاری کلینتون
اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
بهت طرفداران هیلاری کلینتون
اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
بهت طرفداران هیلاری کلینتون
اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
بهت طرفداران هیلاری کلینتون
اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
بهت طرفداران هیلاری کلینتون
اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
بهت طرفداران هیلاری کلینتون
اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
بهت طرفداران هیلاری کلینتون
اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
بهت طرفداران هیلاری کلینتون
اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
بهت طرفداران هیلاری کلینتون
اشک‌ها و لبخندها: ترامپ در راه کاخ سفید؛ کلینتون در شوک! +تصاویر
بهت طرفداران هیلاری کلینتون

خبر انلاین

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org