اعلام وصول استیضاح آخوندی و ربیعی در صحن مجلس

۱۵ اسفند ۱۳۹۶

استیضاح آخوندی و ربیعی  وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی اعلام وصول شد.

استیضاح آخوندی و ربیعی

اکبر رنجبر زاده عضو هیئت رئیسه مجلس نامه اعلام وصول استیضاح آخوندی و ربیعی را در جلسه علنی امروز مجلس قرائت کرد.

استیضاح این دو وزیر با ۲۴ امضا به هیئت رئیسه تقدیم شده است.

رنجبرزاده در توضیح اعلام وصول استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر علی ربیعی که طی نامهبه شماره د/۷۹/۱۰/۹۳۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ کمیسیون اجتماعیپس از بررسی‌های لازم مطابق ماده ۲۲۳ آیین نامه داخلی مجلس با تعداد ۲۴ امضا نمایندگان تقدیم هیئت رئیسه شده است اعلام وصول می‌شود.

D8A7D8B3D8AADB8CD8B6D8A7D8AD D8A2D8AED988D986D8AFDB8C D988 D8B1D8A8DB8CD8B9DB8C 500x333 اعلام وصول استیضاح آخوندی و ربیعی در صحن مجلس

آخوندی و ربیعی

وی توضیح داد: طبق ماده ۲۲۵ آیین‌نامه داخلی مجلس وزیر حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موظفبه حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه مجلس خواهد بود.

این عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین با قرائت نامه اعلام وصول ا استیضاح وزیر راه و شهرسازی گفت:استیضاح وزیر راه و شهرسازی جناب آقای دکتر آخوندی طی نامهبه شماره د/۵۲/۹۶۷۴۰۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ کمیسیون عمران پس از بررسی های لازم مطابقماده ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس با تعداد ۲۴ امضای نمایندگان تقدیم هیئت رئیسه شده که اعلام وصول می شود.

رنجبرزاده مجددا تاکید کرد که مطابق ماده ۲۲۵ آیین‌نامه داخلی مجلس وزیر راه و شهرسازینیز حداکثر مدت ۱۰ روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی مجلس خواهد بود.

ایسنا و میزان

اشتراک گذاری :
برچسب ها :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org