اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

۲۵ دی ۱۳۹۴

resizer nl06ec9148ce48d86 اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر
اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

پونک: با غروب آفتاب در دشت ماکگادی گادی بوتسوانا، آسمان شب مملو از ستارگان زیبا و درخشانی می شود که جلوه خاصی به آسمان شب می بخشند.

731027 اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

731025 اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

731024 اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

731028 اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

731023 اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

731026 اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

731029 اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

731030 اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

731031 اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

731032 اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

731033 اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

731034 اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

731035 اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

731037 اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

731039 اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

731036 اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

731038 اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

غروب آفتاب زیبا

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org