اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

۲۵ دی ۱۳۹۴

اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر
اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

پونک: با غروب آفتاب در دشت ماکگادی گادی بوتسوانا، آسمان شب مملو از ستارگان زیبا و درخشانی می شود که جلوه خاصی به آسمان شب می بخشند.

اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

اینجا پرستاره ترین نقطه ی زمین است + تصاویر

غروب آفتاب زیبا

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org