این تصاویر را ناسا ۴۴ سال مخفی کرد…!

۲۸ آذر ۱۳۹۲

این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!
این تصاویر را ناسا ۴۴ سال مخفی کرد…!

انتشار ۱۴۰۷ عکس منتشر نشده از ماموریت آپولو ۱۱ که به مدت ۴۴ سال توسط ناسا مخفی شده بود.

به گزارش فارس، یک سایت اینترنتی از ۱۴۰۷ عکس گرفته شده در طول ماموریت آپولو ۱۱ که در آن «نیل آرمسترانگ» روی کره ماه در سال ۱۹۶۹ راه می رفت را منتشر کرد. این تصاویر به مدت ۴۴ سال توسط ناسا مخفی شده بود.

اگر فکر می کنید همه چیز در مورد این ماموریت را می دانید، باید گفت اشتباه می‌کنید. در این ماموریت «نیل آرمسترانگ، باز آلدرین و مایکل کولینز» به روی ماه رفتند.

این تصاویر بسیار شگفت انگیزند اما شگفت‌انگیزتر این است که چرا ناسا این تصاویر را ۴۴ سال پنهان کرده است؟

این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از نیل آرمسترانگ

این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

تصاویر کمیاب از کره ماه

این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از نیل آرمسترانگ

این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از نیل آرمسترانگ

این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از نیل آرمسترانگ

این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از نیل آرمسترانگ

این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از کره ماه

این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از کره ماه

این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از کره ماه

این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از کره ماه

این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از کره ماه

این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از کره ماه

این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از نیل آرمسترانگ

این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از نیل آرمسترانگ

این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از نیل آرمسترانگ

این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از کره ماه

این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از کره ماه

این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از کره ماه

این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از کره ماه

این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از کره ماه

این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از کره ماه

این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از کره ماه

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org