این تصاویر را ناسا ۴۴ سال مخفی کرد…!

۲۸ آذر ۱۳۹۲

resized 322264 135 این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!
این تصاویر را ناسا ۴۴ سال مخفی کرد…!

انتشار ۱۴۰۷ عکس منتشر نشده از ماموریت آپولو ۱۱ که به مدت ۴۴ سال توسط ناسا مخفی شده بود.

به گزارش فارس، یک سایت اینترنتی از ۱۴۰۷ عکس گرفته شده در طول ماموریت آپولو ۱۱ که در آن «نیل آرمسترانگ» روی کره ماه در سال ۱۹۶۹ راه می رفت را منتشر کرد. این تصاویر به مدت ۴۴ سال توسط ناسا مخفی شده بود.

اگر فکر می کنید همه چیز در مورد این ماموریت را می دانید، باید گفت اشتباه می‌کنید. در این ماموریت «نیل آرمسترانگ، باز آلدرین و مایکل کولینز» به روی ماه رفتند.

این تصاویر بسیار شگفت انگیزند اما شگفت‌انگیزتر این است که چرا ناسا این تصاویر را ۴۴ سال پنهان کرده است؟

resized 322264 135 این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از نیل آرمسترانگ

resized 322260 300 این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

تصاویر کمیاب از کره ماه

resized 322262 609 این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از نیل آرمسترانگ

resized 322261 595 این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از نیل آرمسترانگ

resized 322263 867 این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از نیل آرمسترانگ

resized 322259 958 این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از نیل آرمسترانگ

resized 322258 353 این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از کره ماه

resized 322257 606 این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از کره ماه

resized 322256 364 این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از کره ماه

resized 322255 633 این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از کره ماه

resized 322254 349 این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از کره ماه

resized 322253 703 این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از کره ماه

resized 322251 362 این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از نیل آرمسترانگ

resized 322250 991 این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از نیل آرمسترانگ

resized 322249 105 این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از نیل آرمسترانگ

resized 322243 716 این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از کره ماه

resized 322244 399 این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از کره ماه

resized 322245 532 این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از کره ماه

resized 322246 729 این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از کره ماه

resized 322247 200 این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از کره ماه

resized 322248 804 این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از کره ماه

resized 322242 455 این تصاویر را ناسا 44 سال مخفی کرد...!

عکسهای کمیاب از کره ماه

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org