بارش نخستین برف پاییزی در تهران + تصاویر

۳۰ آبان ۱۳۹۵

بارش نخستین برف پاییزی در تهران + تصاویر

نخستین برف پاییزی تهران

نخستین برف پاییزی تهران

بارش اولین برف امسال در تهران، صبح یکشنبه در مناطق شمالی این شهر آغاز شد و بعد از ظهر همچنان ادامه داشت.

بارش نخستین برف پاییزی در تهران + تصاویر
نخستین برف پاییزی تهران

بارش نخستین برف پاییزی در تهران + تصاویر
نخستین برف پاییزی تهران

بارش نخستین برف پاییزی در تهران + تصاویر

بارش نخستین برف پاییزی در تهران + تصاویر
نخستین برف پاییزی تهران

بارش نخستین برف پاییزی در تهران + تصاویر

بارش نخستین برف پاییزی در تهران + تصاویر
نخستین برف پاییزی تهران

بارش نخستین برف پاییزی در تهران + تصاویر

بارش نخستین برف پاییزی در تهران + تصاویر
نخستین برف پاییزی تهران

بارش نخستین برف پاییزی در تهران + تصاویر

بارش نخستین برف پاییزی در تهران + تصاویر
نخستین برف پاییزی تهران

بارش نخستین برف پاییزی در تهران + تصاویر

بارش نخستین برف پاییزی در تهران + تصاویر

بارش نخستین برف پاییزی در تهران + تصاویر

ایسنا

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org