بازیکنان بارسلونا به عیادت کودکان سرطانی شهرشان رفتند + تصاویر

۱۶ دی ۱۳۹۲

بازیکنان بارسلونا به عیادت کودکان سرطانی شهرشان رفتند + تصاویر

بازیکنان بارسلونا به عیادت کودکان سرطانی شهرشان رفتند + تصاویر

اعضای تیم فوتبال بارسلونا اسپانیا با حضور در بیمارستان های کودکان در این شهر از کودکان بیمار عیادت، با آنها بازی کردند، هدایایی به آنها دادند و عکسهایی به یادگار گرفتند.

بازیکنان بارسلونا به عیادت کودکان سرطانی شهرشان رفتند + تصاویر

بازیکنان بارسلونا و کودکان سرطان

بازیکنان بارسلونا به عیادت کودکان سرطانی شهرشان رفتند + تصاویر

مسی و کودکان سرطانی

بازیکنان بارسلونا به عیادت کودکان سرطانی شهرشان رفتند + تصاویر

ژاوی و کودکان سرطانی

بازیکنان بارسلونا به عیادت کودکان سرطانی شهرشان رفتند + تصاویر

بازیکنان بارسلونا و کودکان سرطانی

بازیکنان بارسلونا به عیادت کودکان سرطانی شهرشان رفتند + تصاویر

بازیکنان بارسلونا و کودکان سرطانی

بازیکنان بارسلونا به عیادت کودکان سرطانی شهرشان رفتند + تصاویر

پیکه و کودکان سرطانی

بازیکنان بارسلونا به عیادت کودکان سرطانی شهرشان رفتند + تصاویر

ژاوی و کودکان سرطانی

بازیکنان بارسلونا به عیادت کودکان سرطانی شهرشان رفتند + تصاویر

پیکه و کودکان سرطانی

بازیکنان بارسلونا به عیادت کودکان سرطانی شهرشان رفتند + تصاویر

پیکه و کودکان سرطانی

بازیکنان بارسلونا به عیادت کودکان سرطانی شهرشان رفتند + تصاویر

پیکه و کودکان سرطانی

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org