بازیکنان بارسلونا به عیادت کودکان سرطانی شهرشان رفتند + تصاویر

۱۶ دی ۱۳۹۲

messi بازیکنان بارسلونا به عیادت کودکان سرطانی شهرشان رفتند + تصاویر

بازیکنان بارسلونا به عیادت کودکان سرطانی شهرشان رفتند + تصاویر

اعضای تیم فوتبال بارسلونا اسپانیا با حضور در بیمارستان های کودکان در این شهر از کودکان بیمار عیادت، با آنها بازی کردند، هدایایی به آنها دادند و عکسهایی به یادگار گرفتند.

bmcmmpd1ahtra37cs9li بازیکنان بارسلونا به عیادت کودکان سرطانی شهرشان رفتند + تصاویر

بازیکنان بارسلونا و کودکان سرطان

nhh73zod4cl18xoshlyc بازیکنان بارسلونا به عیادت کودکان سرطانی شهرشان رفتند + تصاویر

مسی و کودکان سرطانی

hm7nvo335k7jd8vnb4 بازیکنان بارسلونا به عیادت کودکان سرطانی شهرشان رفتند + تصاویر

ژاوی و کودکان سرطانی

vk3oq18w4vz7hhw5gxa بازیکنان بارسلونا به عیادت کودکان سرطانی شهرشان رفتند + تصاویر

بازیکنان بارسلونا و کودکان سرطانی

uvrkjp2cglleavq6djck بازیکنان بارسلونا به عیادت کودکان سرطانی شهرشان رفتند + تصاویر

بازیکنان بارسلونا و کودکان سرطانی

95hw3gljfp7tt8werp63 بازیکنان بارسلونا به عیادت کودکان سرطانی شهرشان رفتند + تصاویر

پیکه و کودکان سرطانی

jr5t9llxbb9e19aoh175 بازیکنان بارسلونا به عیادت کودکان سرطانی شهرشان رفتند + تصاویر

ژاوی و کودکان سرطانی

vrteoii36q067bouibt بازیکنان بارسلونا به عیادت کودکان سرطانی شهرشان رفتند + تصاویر

پیکه و کودکان سرطانی

b6pr2g33k9u1wv45lgjg بازیکنان بارسلونا به عیادت کودکان سرطانی شهرشان رفتند + تصاویر

پیکه و کودکان سرطانی

llx1rjfzhwjn2ql8pw بازیکنان بارسلونا به عیادت کودکان سرطانی شهرشان رفتند + تصاویر

پیکه و کودکان سرطانی

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org