باغ وحش خانگی شاهزاده اماراتی! + تصاویر

۹ آبان ۱۳۹۳

باغ وحش خانگی شاهزاده اماراتی! + تصاویر
باغ وحش خانگی شاهزاده اماراتی! + تصاویر

با شاهزاده “حمید عبدالله البقیش” از شارجه امارات و پارکینگ خودروها و حیوانات خانگی او آشنا شوید. به نظر می رسد که میان پارکینگ و باغ وحش خانگی او، مرزی وجود ندارد.

باغ وحش خانگی شاهزاده اماراتی! + تصاویر
 باغ وحش اختصاصی
باغ وحش خانگی شاهزاده اماراتی! + تصاویر
  باغ وحش اختصاصی
باغ وحش خانگی شاهزاده اماراتی! + تصاویر
 باغ وحش خصوصی
باغ وحش خانگی شاهزاده اماراتی! + تصاویر
  باغ وحش خصوصی
باغ وحش خانگی شاهزاده اماراتی! + تصاویر
باغ وحش خانگی
باغ وحش خانگی شاهزاده اماراتی! + تصاویر
باغ وحش خانگی
باغ وحش خانگی شاهزاده اماراتی! + تصاویر
باغ وحش خاص
باغ وحش خانگی شاهزاده اماراتی! + تصاویر
 باغ وحش خاص
باغ وحش خانگی شاهزاده اماراتی! + تصاویر
 باغ وحش خاص
باغ وحش خانگی شاهزاده اماراتی! + تصاویر
 ببر و شاهزاده اماراتی
باغ وحش خانگی شاهزاده اماراتی! + تصاویر
  ببر و شاهزاده اماراتی
باغ وحش خانگی شاهزاده اماراتی! + تصاویر
اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org