حمایت آزاده نامداری از عادل فردوسی پور

آزاده نامداری مجری سابق تلویزیون در خصوص اتفاق پیش آمده در مورد عدم حضور کارلوس پویول، مهمان اسپانیایی ویژه برنامه جام جهانی شبکه سه با عادل فردوسی پور همدری کرد.

با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب

۱۷ شهریور ۱۳۹۴

00889813796236203585 با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب
با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب

قبلا سری اول از تصاویر بچه پولدارهای ترکیه را منتشر کرده بودیم، حالا سری دوم را ببینید و لذت ببرید…

انتشار تصاویر مربوط به زندگی اشرافی بچه پولدار های ترکیه در فضای مجازی ترکیه سبب پرداختن رسانه ها به این موضوع شده است.

رسانه های ترکیه به انتشار تصاویر اینستاگرام بچه پولدارهای ترکیه پرداختند.

در این تصاویر، هواپیمای شخصی، مشروبات الکی، خریدهای تجملاتی برندهای مختلف، زیورآلات و جواهرات به چشم می خورد که پولدارهای ترکیه که سن چندانی هم ندارند به فخر فروشی با آنان پرداخته اند.

گفتنی است، چند پیش یک صفحه ای در اینستاگرام متعلق به بچه پولدارهای تهران بود که در نهایت مسدود شد و زندگی تجملاتی پولدارهای تهران را به تصویر کشیده بود.

10549821 1503468063278324 998122168 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


10860125 1451699278468265 1861404219 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب

بچه پولدار های ترکیه


10899208 836311529771147 1452504166 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11189690 830528210317590 832319982 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11190282 1612544369031498 1194034813 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11203358 984680538209139 1312583259 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11203462 693831117411117 1179654687 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11226733 685525071575190 1922586628 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11230360 362308713958745 536741185 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11230524 703053639805618 1181732971 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11232565 1090148850999001 963679184 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11232579 837694516325121 1611729152 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11236069 780063302108245 805428242 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11241996 981396861884366 1924913640 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11242505 1647576485474823 925175878 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11243853 1600414716909532 2022418741 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11244831 795844900505242 568364438 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11245014 632971440167608 266125110 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11248918 414193732115788 605689227 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11255419 1594300034151659 1053786634 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11256315 764025497043921 1854809288 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11257977 1571382913116741 320143187 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11262799 1595358700717785 1840451875 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11262846 843895072351405 818572401 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11266611 1790708887822292 1235113596 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11269874 617279608408870 164957304 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب

بچه پولدار های سایر نقاط جهان


11272454 1442452949404512 2069947411 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11282821 479666822185426 1662704649 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب

بچه پولدارهای کشور ترکیه


11283217 370353053172251 758963156 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11312267 1425723904417666 1718647108 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11313310 847012855385631 169217735 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11313586 679574315521143 1608019524 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11324373 428018937406408 521648243 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11325147 478245172335337 1093001923 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11325225 375749222634503 885936937 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11333360 1460102980973834 834635590 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11334524 719949218131990 1885254563 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11335487 1439398363053406 443945206 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11347843 1413897618935350 441158693 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11348359 668072773327348 1036973810 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11352168 1054933431216691 319224974 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11355820 1467044403619190 479684206 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11355968 1139670429392574 1174484659 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11357988 375154259358275 1524504160 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11371212 313795598744135 1572914911 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11373591 1614447685435169 2128758243 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11374045 725614114210530 337483270 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11374443 403541196500080 292340413 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11377502 860794650640921 761364823 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11377789 1630970977149507 1847403078 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11377854 442268122613089 411329753 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11378119 1025661657445595 1115218451 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11378162 625391807560863 2097647587 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11378357 393766364154297 2103482703 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11379127 1650190845196850 1182500663 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11379195 967245563340178 756447130 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب

بچه پولدار های ترک


11380209 138356193165347 947425663 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11380934 1454369174862617 1808515415 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11381474 140945562903295 346195697 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11417394 1586174801664651 428471512 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11419036 654848244651019 529321871 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11420495 867247576678926 1023663197 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11421803 1633079506934893 1466177245 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11849257 1205338522825421 1121802975 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11899500 444820422367680 322983580 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11909965 817345361717757 746638889 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


11925674 958566180874429 1864439964 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


1724657 394347807429103 608321525 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب


924660 631461663660086 1269765471 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب

بچه پولدار های کشور ترکیه


924728 948167625239300 1995471333 n با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب

25248 861 با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب
25249 668 با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب
25250 783 با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب
25251 286 با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب
25252 945 با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب
25253 934 با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب
25254 241 با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب
25255 748 با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب
25256 340 با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب
25257 508 با بچه پولدار های ترکیه آشنا شوید + تصاویر جالب
بچه پولدار
اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org