با خلافکاران خوشگل آشنا شوید…! + تصاویر

۱۴ دی ۱۳۹۳

u9mwdlucdu2cbh0nqnmr با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر
با خلافکاران خوشگل آشنا شوید…! + تصاویر

اگر از یکی از ما بخواهند چهره یک مجرم را روی کاغذ نقاشی کنیم، احتمالا بدترین ظاهر ممکن را برای او تصور میکنیم. حالا اگر به عکس های این آلبوم نگاهی بیاندازید متوجه میشوید مجرمان را از روی ظاهر نمیتوان شناسایی کرد. عکس های این آلبوم در زمان دستگیری و پرونده سازی برای مجرمان تهیه شده است.

mYTkHGGdZo با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکاران خوشگل

9WjGS79Hjc با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکاران خوش تیپ

ZfKmWAyGqi با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکاران خوش تیپ

z1EJ7Jlr14 با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکار خوش تیپ

SJ0mv9GDqx با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکار خوش تیپ

hJQ4mlHwcZ با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

مجرم خوشگل

8tuIdQnFB3 با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

مجرم خوشگل

OjyoyhjDTL با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

مجرم خوش تیپ

rDsvGtfzQX با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

مجرم خوش تیپ

tEIKrFj3j3 با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

مجرم خوشگل

Z8cKOyw7ic با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

مجرم خوش تیپ

iDvewLrPzm با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکار خوشگل

PhiQDWkSS2 با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکار خوشگل

NcOLeGIUkD با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

مجرمان خوشگل

JLux0tanxt با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

مجرمان خوش تیپ

aVViR3My5q با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

مجرمان خوشگل

TgU3n4wDJk با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

مجرمان خوشگل

4JX6EiMvFY با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکار

bbHlnEhzmj با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکار

wikVUimeqN با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکار

icYtgXAer3 با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکار خوش تیپ

2DJZqji8SS با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکار خوش تیپ

EYNocH24PZ با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکار خوش تیپ

6z9mmsQotR با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکار خوشگل

fNmJJwH0UU با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکاران خوشگل

XnJJhPvq8Y با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکاران خوشگل

4DATPYOxL1 با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکاران خوشگل

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org