با خلافکاران خوشگل آشنا شوید…! + تصاویر

۱۴ دی ۱۳۹۳

با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر
با خلافکاران خوشگل آشنا شوید…! + تصاویر

اگر از یکی از ما بخواهند چهره یک مجرم را روی کاغذ نقاشی کنیم، احتمالا بدترین ظاهر ممکن را برای او تصور میکنیم. حالا اگر به عکس های این آلبوم نگاهی بیاندازید متوجه میشوید مجرمان را از روی ظاهر نمیتوان شناسایی کرد. عکس های این آلبوم در زمان دستگیری و پرونده سازی برای مجرمان تهیه شده است.

با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکاران خوشگل

با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکاران خوش تیپ

با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکاران خوش تیپ

با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکار خوش تیپ

با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکار خوش تیپ

با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

مجرم خوشگل

با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

مجرم خوشگل

با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

مجرم خوش تیپ

با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

مجرم خوش تیپ

با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

مجرم خوشگل

با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

مجرم خوش تیپ

با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکار خوشگل

با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکار خوشگل

با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

مجرمان خوشگل

با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

مجرمان خوش تیپ

با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

مجرمان خوشگل

با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

مجرمان خوشگل

با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکار

با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکار

با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکار

با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکار خوش تیپ

با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکار خوش تیپ

با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکار خوش تیپ

با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکار خوشگل

با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکاران خوشگل

با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکاران خوشگل

با خلافکاران خوشگل آشنا شوید...! + تصاویر

خلافکاران خوشگل

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org