بتی کانترل ، دختر شایسته ۲۰۱۶ آمریکا شد +تصاویر

۲۷ شهریور ۱۳۹۴

60517135783249377676 بتی کانترل ، دختر شایسته 2016 آمریکا شد +تصاویر
بتی کانترل ، دختر شایسته ۲۰۱۶ آمریکا شد +تصاویر

دختر شایسته آمریکا در سال ۲۰۱۶ مشخص شد…

مراسم برگزیدن “دختر شایسته” سال ۲۰۱۶ آمریکا، یکشنبه شب، ۱۳ سپتامبر در شهر آتلانتیک سیتی ایالت نیوجرسی برگزار شد. هیات داوران در پایان این مراسم، بتی کانترل از ایالت جورجیا را به عنوان دختر شایسته ۲۰۱۶ آمریکا معرفی کرد. دختر شایسته سال ۲۰۱۶ آمریکا همراه با این عنوان، یک بورس ۵۰ هزار دلاری نیز دریافت کرد. کانترل با صدای اوپرایی خود نظر داوران را جلب کرده بود.

تصاویر دختران شایسته ۲۰۱۶ آمریکا را به ترتیب رتبه مشاهده میکنید

642025 332 بتی کانترل ، دختر شایسته 2016 آمریکا شد +تصاویر
دختر شایسته
642027 513 بتی کانترل ، دختر شایسته 2016 آمریکا شد +تصاویر642028 250 بتی کانترل ، دختر شایسته 2016 آمریکا شد +تصاویر

642029 846 بتی کانترل ، دختر شایسته 2016 آمریکا شد +تصاویر

642030 202 بتی کانترل ، دختر شایسته 2016 آمریکا شد +تصاویر

642031 332 بتی کانترل ، دختر شایسته 2016 آمریکا شد +تصاویر

642032 447 بتی کانترل ، دختر شایسته 2016 آمریکا شد +تصاویر

642033 339 بتی کانترل ، دختر شایسته 2016 آمریکا شد +تصاویر

642034 658 بتی کانترل ، دختر شایسته 2016 آمریکا شد +تصاویر

دختر شایسته

642035 880 بتی کانترل ، دختر شایسته 2016 آمریکا شد +تصاویر

642036 522 بتی کانترل ، دختر شایسته 2016 آمریکا شد +تصاویر

642037 611 بتی کانترل ، دختر شایسته 2016 آمریکا شد +تصاویر

642038 577 بتی کانترل ، دختر شایسته 2016 آمریکا شد +تصاویر

642039 890 بتی کانترل ، دختر شایسته 2016 آمریکا شد +تصاویر

642040 761 بتی کانترل ، دختر شایسته 2016 آمریکا شد +تصاویر

642046 939 بتی کانترل ، دختر شایسته 2016 آمریکا شد +تصاویر

642047 725 بتی کانترل ، دختر شایسته 2016 آمریکا شد +تصاویر

642048 943 بتی کانترل ، دختر شایسته 2016 آمریکا شد +تصاویر

642049 970 بتی کانترل ، دختر شایسته 2016 آمریکا شد +تصاویر

642052 538 بتی کانترل ، دختر شایسته 2016 آمریکا شد +تصاویر

642053 905 بتی کانترل ، دختر شایسته 2016 آمریکا شد +تصاویر

دختر شایسته

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org