این زن ها زیباترین چشم های دنیا را دارند

می گویند «چشم» دریچه ای به قلب انسان ها است. با نگاه به چشمان انسان ها می توانید واقعیت وجودی آنها را درک کنید. چشم ها همه حس های آدمی را به طور درست و بدون دروغ نشان می دهند. مهربانی، عشق، محبت، لبخند، خوشحالی و حتی غم را می توان در چشمان انسان ها […]

بخشیده شدن اعدامی در حین اعدام + تصاویر

۳۰ شهریور ۱۳۹۲

بخشیده شدن اعدامی در حین اعدام + تصاویر

در حالی که حکم اعدام عامل شهادت بابک شکفته سرباز نیروی انتظامی در حال اجرا بود،بعد از گذشت چند ثانیه از اجرای این حکم و در حالی که فرد محکوم به اعدام در بالای دار مجازات در حال جان دادن بود با فریاد رضایت از سوی خانواده مقتول از مرگ حتمی نجات پیدا کرد.

بخشیده شدن اعدامی در حین اعدام + تصاویر

بخشیده شدن یک‌ اعدامی در حین اعدام + تصاویر

بخشیده شدن اعدامی در حین اعدام + تصاویر

بخشیده شدن یک‌ اعدامی در حین اعدام + تصاویر

بخشیده شدن اعدامی در حین اعدام + تصاویر

بخشیده شدن یک‌ اعدامی در حین اعدام + تصاویر

بخشیده شدن اعدامی در حین اعدام + تصاویر

بخشیده شدن یک‌ اعدامی در حین اعدام + تصاویر

بخشیده شدن اعدامی در حین اعدام + تصاویر

بخشیده شدن یک‌ اعدامی در حین اعدام + تصاویر

بخشیده شدن اعدامی در حین اعدام + تصاویر

بخشیده شدن یک‌ اعدامی در حین اعدام + تصاویر

بخشیده شدن اعدامی در حین اعدام + تصاویر

بخشیده شدن یک‌ اعدامی در حین اعدام + تصاویر

بخشیده شدن اعدامی در حین اعدام + تصاویر

بخشیده شدن یک‌ اعدامی در حین اعدام + تصاویر

بخشیده شدن اعدامی در حین اعدام + تصاویر

بخشیده شدن یک‌ اعدامی در حین اعدام + تصاویر

بخشیده شدن اعدامی در حین اعدام + تصاویر

بخشیده شدن یک‌ اعدامی در حین اعدام + تصاویر

بخشیده شدن اعدامی در حین اعدام + تصاویر

بخشیده شدن یک‌ اعدامی در حین اعدام + تصاویر

بخشیده شدن اعدامی در حین اعدام + تصاویر

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org