برهنه شدن زن اکراینی در اعتراض به اقتصاد + عکس

۱۹ مهر ۱۳۹۴

برهنه شدن زن اکراینی در اعتراض به اقتصاد + عکس
برهنه شدن زن اکراینی در اعتراض به اقتصاد + عکس

پونک: سه زن اوکراینی که به سیاستهای اقتصادی بین المللی اعتراض داشتند در اقدامی عجیب بدون لباس و با در دست داشتن پلاکاردهایی با عنوان “فقر به خاطر شما” اعتراض خود را نشان دادند.

برهنه شدن زن اکراینی در اعتراض به اقتصاد + عکس

آنها دلیل برهنه شدن خودشان را جلب توجه رهبران سیاسی به موضوع فقر جهانی اعلام کردند.

برهنه شدن زن اکراینی در اعتراض به اقتصاد + عکس

محل اعتراض آن ها مقابل مجمع سران بین المللی برای حل معضل اقتصاد جهانی در داوس سوئیس بود.

برهنه شدن زن اکراینی در اعتراض به اقتصاد + عکس

برهنه شدن

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org