دست ندادن مریلا زارعی با مرد چینی سوژه شد

مریلا زارعی که به عنوان داور سی‌و‌ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر، لحظاتی در کاخ جشنواره حضور داشت وقتی در مواجهه با اعضای هیات فیلم سازی چین که به اشتباه قصد دست دادن با او را داشتند خودش را عقب کشید، سوژه عکاسان شد.

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

۳ بهمن ۱۳۹۳

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب
تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

اگر از بالا به جهان بنگریم، بسیاری از پدیده های اطرافمان را از زاویه ای متفاوت خواهیم دید و شاید جزئیاتی را ببینیم که تاکنون ندیده ایم.

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

جهان از بالا

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

دنیا از بالا

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

جهان از بالا

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

عکسهای خاص از کره زمین

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

عکسهای خاص از کره زمین

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

عکسهای دیدنی از جهان ما انسانها

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

عکسهای دیدنی از جهان ما انسانها

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

عکسهای دیدنی از جهان ما انسانها

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

عکسهای دیدنی از دنیای ما انسانها

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

تصاویر دیدنی از دنیای ما انسانها

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

تصاویر دیدنی ازدنیا

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

تصاویر دیدنی ازدنیا

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

جهان ما

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

جهان ما

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

جهان

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

جهان ما انسانها

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

جهان ما انسانها

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

جهان ما انسانها

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

جهان ما انسانها

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

تا حالا جهان رو از بالا دیدی؟ + تصاویر جالب

مهر

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org