ترافیک سنگین چالوس در تعطیلات عید فطر + تصاویر

۱۵ تیر ۱۳۹۵

چالوس قفل شد

چالوس در تعطیلات عید فطر

با آغاز تعطیلات عید سعید فطر و مسافرت مردم به سمت مناطق شمالی کشور محور تهران . چالوس شاهد ترافیک سنگین است.

mx5gksog5g92u6z1egb ترافیک سنگین چالوس در تعطیلات عید فطر + تصاویر
ترافیک سنگین چالوس
k5uyu3qe1bo6xsbewou ترافیک سنگین چالوس در تعطیلات عید فطر + تصاویر

e3wm9idntj8mnyfntoc2 ترافیک سنگین چالوس در تعطیلات عید فطر + تصاویر
ترافیک سنگین چالوس
9agjzpcxqw2g3k2ja0co ترافیک سنگین چالوس در تعطیلات عید فطر + تصاویر

a6w83xzmqzl81l1zik6 ترافیک سنگین چالوس در تعطیلات عید فطر + تصاویر
ترافیک سنگین چالوس
cgfxk0datyadxl7h7q ترافیک سنگین چالوس در تعطیلات عید فطر + تصاویر

gcam2bqx8zbhwo1aholp ترافیک سنگین چالوس در تعطیلات عید فطر + تصاویر
ترافیک سنگین چالوس
kq71iqxa45qajd254zgc ترافیک سنگین چالوس در تعطیلات عید فطر + تصاویر

d4pkyijfutuspdbxgn ترافیک سنگین چالوس در تعطیلات عید فطر + تصاویر
ترافیک سنگین چالوس
0aades5493s1wlnp9ek ترافیک سنگین چالوس در تعطیلات عید فطر + تصاویر

مهر

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org