ترافیک سنگین چالوس در تعطیلات عید فطر + تصاویر

۱۵ تیر ۱۳۹۵

چالوس قفل شد

چالوس در تعطیلات عید فطر

با آغاز تعطیلات عید سعید فطر و مسافرت مردم به سمت مناطق شمالی کشور محور تهران . چالوس شاهد ترافیک سنگین است.

ترافیک سنگین چالوس در تعطیلات عید فطر + تصاویر
ترافیک سنگین چالوس
ترافیک سنگین چالوس در تعطیلات عید فطر + تصاویر

ترافیک سنگین چالوس در تعطیلات عید فطر + تصاویر
ترافیک سنگین چالوس
ترافیک سنگین چالوس در تعطیلات عید فطر + تصاویر

ترافیک سنگین چالوس در تعطیلات عید فطر + تصاویر
ترافیک سنگین چالوس
ترافیک سنگین چالوس در تعطیلات عید فطر + تصاویر

ترافیک سنگین چالوس در تعطیلات عید فطر + تصاویر
ترافیک سنگین چالوس
ترافیک سنگین چالوس در تعطیلات عید فطر + تصاویر

ترافیک سنگین چالوس در تعطیلات عید فطر + تصاویر
ترافیک سنگین چالوس
ترافیک سنگین چالوس در تعطیلات عید فطر + تصاویر

مهر

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org