تصادف ۲ هواپیما در فرودگاه امام خمینی! + تصاویر

۵ مهر ۱۳۹۵

صبح امروز ۲ هواپیمای ایرباس ایران ایر و ماهان ایر در فرودگاه امام خمینی با یکدیگر برخورد کردند.

تصادف هواپیما در فرودگاه

صبح امروز ۲ هواپیمای ایرباس ایران ایر و ماهان ایر در فرودگاه امام خمینی با یکدیگر برخورد کردند.

تصادف 2 هواپیما در فرودگاه امام خمینی! + تصاویر
تصادف ۲ هواپیما در فرودگاه امام خمینی
تصادف 2 هواپیما در فرودگاه امام خمینی! + تصاویر
تصادف ۲ هواپیما در فرودگاه امام خمینی
تصادف 2 هواپیما در فرودگاه امام خمینی! + تصاویر
تصادف ۲ هواپیما در فرودگاه امام خمینی
تصادف 2 هواپیما در فرودگاه امام خمینی! + تصاویر
تصادف ۲ هواپیما در فرودگاه امام خمینی
تصادف 2 هواپیما در فرودگاه امام خمینی! + تصاویر
تصادف ۲ هواپیما در فرودگاه امام خمینی

عصر ایران

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org