تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

۲۲ بهمن ۱۳۹۶

سلکشنی از مناسب ترین مدل مانتوهای بازیگران زن در جشنواره فجر ۹۶ را در ادامه مشاهده خواهید کرد.

مانتو بازیگران در جشنواره فجر

جشنواره فیلم فجر امسال با کمی تفاوت نسبت به سالهای پیش آغاز شد و آنهم برگزار نشدن مراسم فرش قرمز بود شاید همین دلیلی بر کم تعداد بودن تصاویر تمام قد از هنرمندان سینمای کشورمان بود ؛ به هر حال با کمی وبگردی تصاویری از بازیگران زن ایرانی برایتان جمع آوری کرده ایم که در این تصاویر پوشش و مدل مانتو آنها برای حضور در نشست های خبری این جشنواره مشخص است ، در ادامه این تصاویر را مشاهده می کنید.

تصاویر مدل مانتو بازیگران در جشنواره فجر

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

مهتاب کرامتی و منیژه حکمت و ترلان پروانه

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 1 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

شیلا خداداد و همسرش

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 2 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

مهناز افشار

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 3 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

نیکی مظفری

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 4 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

آزاده زارعی

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 5 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

آزاده زارعی و مینا وحید

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 6 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

الهام کردا و ستاره پسیانی

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 7 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

شیلا خداداد

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 8 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

لیلی رشیدی

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 9 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

باران کوثری

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 10 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

بهرام رادان،ماهور الوند،سحر دولتشاهی،رعنا آزادی ور،مهدی پاکدل

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 11 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

پیمان معادی و لیلا حاتمی

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 12 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

سارا بهرامی

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 13 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

سارا بهرامی و مهراوه شریفی نیا

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 14 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

ساعد سهیلی و همسرش گلوریا هاردی

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 15 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

ستاره اسکندری

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 16 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

سحر دولتشاهی

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 17 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

شبنم مقدمی

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 18 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

کتایون ریاحی

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 19 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

گلاره عباسی

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 20 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

لیلی رشیدی

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 21 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

لاله مرزبان

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 22 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

ماهور الوند و رعنا آزادی ور

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 23 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

خاطره اسدی

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 24 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

مستانه مهاجر

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 25 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

مصطفی کیایی و همسرش

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 26 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

مهراوه شریفی نیا

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 27 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

مهسا باقری بازیگر فیلم لاتاری

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 28 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

مونا فرجاد

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 29 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

نازنین بیاتی در اکران فیلم سرو زیر آب

D985D8A7D986D8AAD988 D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8AFD8B1 D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987 D981D8ACD8B1 30 تصاویری از مدل مانتوی بازیگران زن در جشنواره فجر سی و ششم

هدی زین العابدین

پرشین وی

اشتراک گذاری :
برچسب ها :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org