این زن ها زیباترین چشم های دنیا را دارند

می گویند «چشم» دریچه ای به قلب انسان ها است. با نگاه به چشمان انسان ها می توانید واقعیت وجودی آنها را درک کنید. چشم ها همه حس های آدمی را به طور درست و بدون دروغ نشان می دهند. مهربانی، عشق، محبت، لبخند، خوشحالی و حتی غم را می توان در چشمان انسان ها […]

تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

۲۷ آذر ۱۳۹۴

تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!
تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

سامان سرای لویزان با ظرفیت ۱۲۰ نفر و تحت حمایت شهرداری تهران، بصورت شبانه روزی به فعالیت خود ادامه می دهد. این مکان برای حضور بانوان بی خانمان بالای هیجده سال در تهران است.

در تهران چه میگذرد

تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

گرمخانه زنان در تهران

تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

عکس از گرمخانه زنان

تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

زنان در گرمخانه تهران

تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

زنان کارتن خواب در گرمخانه زنان

تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

گرمخانه زنان تهرانی

تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

زنان در گرمخانه

تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

گرمخانه زنان

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org