تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

۲۷ آذر ۱۳۹۴

resizer nl0db1c338e80197d تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!
تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

سامان سرای لویزان با ظرفیت ۱۲۰ نفر و تحت حمایت شهرداری تهران، بصورت شبانه روزی به فعالیت خود ادامه می دهد. این مکان برای حضور بانوان بی خانمان بالای هیجده سال در تهران است.

در تهران چه میگذرد

b3yq37r1v1j43r4dqwcq تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

گرمخانه زنان در تهران

1vktftprug4zhsaai4h7 تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

عکس از گرمخانه زنان

u1l5c86i85rf1wwbfvji تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

زنان در گرمخانه تهران

y9bj1f89pofsi01nbay تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

زنان کارتن خواب در گرمخانه زنان

d2x7ime1qmimcytfba09 تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

گرمخانه زنان تهرانی

udu0f9npsjfor9f8gp8u تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

fnw59ryu6pnbivv8470j تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

زنان در گرمخانه

tqwxmg1ovea0gfqw0uh تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

5nie77ti7e9r1zehj1q تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

qp9xztb9x8fitmpucq5n تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

2458prpkxpr71y0aygj تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

zm5zgcuomeavyjyy7hz5 تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

55c0j1i5np1dqwcclgp تصاویری تکان دهنده از گرمخانه زنان در تهران !!

گرمخانه زنان

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org