تصاویری دردناک و تاسف بار ؛ اینجا ساحل خزر است!

۱۷ شهریور ۱۳۹۵

آلودگی زیست‌محیطی ساحل دریای خزر

ایجاد آلودگی و رها کردن زباله در ساحل خزر

– تصاویر ایجاد آلودگی و رها کردن زباله و ضایعات غیر قابل بازگشت در طبیعت را که توسط گردشگران در ساحل دریای خزر شهرستان نور استان مازندران ایجاد شده نشان می‌دهند.

tqi6p9d8ieuzcw51u9wg تصاویری دردناک و تاسف بار ؛ اینجا ساحل خزر است!
آلودگی زیست‌محیطی ساحل دریای خزر
swwfclobts2aj5p7okc تصاویری دردناک و تاسف بار ؛ اینجا ساحل خزر است!
آلودگی زیست‌محیطی ساحل دریای خزر
kaberzmu4svd7x0uhodi تصاویری دردناک و تاسف بار ؛ اینجا ساحل خزر است!
آلودگی زیست‌محیطی ساحل دریای خزر
rg9kci0p0ovvju8qr تصاویری دردناک و تاسف بار ؛ اینجا ساحل خزر است!
آلودگی زیست‌محیطی ساحل دریای خزر
8qkv377e9g9frahfua تصاویری دردناک و تاسف بار ؛ اینجا ساحل خزر است!

sspy8k9z3mzs2lma3t4 تصاویری دردناک و تاسف بار ؛ اینجا ساحل خزر است!
آلودگی زیست‌محیطی ساحل دریای خزر
nn5cc24kotnofpbksbfy تصاویری دردناک و تاسف بار ؛ اینجا ساحل خزر است!

jfu73wxmmm0sglmh40l تصاویری دردناک و تاسف بار ؛ اینجا ساحل خزر است!
آلودگی زیست‌محیطی ساحل دریای خزر
wfmo20ufmq0obqbh9cb تصاویری دردناک و تاسف بار ؛ اینجا ساحل خزر است!
آلودگی زیست‌محیطی ساحل دریای خزر
84aagyndailjh44bifc9 تصاویری دردناک و تاسف بار ؛ اینجا ساحل خزر است!
آلودگی زیست‌محیطی ساحل دریای خزر
jaybympm2z3tqjea52cp تصاویری دردناک و تاسف بار ؛ اینجا ساحل خزر است!

8og50hruswmrw15l9qt تصاویری دردناک و تاسف بار ؛ اینجا ساحل خزر است!

آلودگی زیست‌محیطی ساحل دریای خزر

ایرنا

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org