تصاویر: بد رفتاری مردم ترکیه با کودتاچیان بازداشت شده

۲۶ تیر ۱۳۹۵

شب گذشته گروهی از نظامیان ترکیه تلاش کرده‌اند که قدرت را در این کشور به دست بگیرند. تلاشی که تا به امروز با واکنش مردم ترکیه ناکام مانده است. دولت ترکیه اعلام کرده است بیش از ۱۵۰۰ تن از نظامیانی که در این کودتا نقش داشته اند دستگیر شده اند. تعدادی از ژنرال های ارتش ترکیه در این جریان این کودتا بازداشت شده اند. مردم و پلیس کودتاچیان بازداشت شده را بر  روی پل بسفر استانبول کتک زدند.

تصاویر: بد رفتاری مردم ترکیه با کودتاچیان بازداشت شده

 

تصاویر: بد رفتاری مردم ترکیه با کودتاچیان بازداشت شده

تصاویر: بد رفتاری مردم ترکیه با کودتاچیان بازداشت شده
تصاویر: بد رفتاری مردم ترکیه با کودتاچیان بازداشت شده
تصاویر: بد رفتاری مردم ترکیه با کودتاچیان بازداشت شده

تصاویر: بد رفتاری مردم ترکیه با کودتاچیان بازداشت شده

تصاویر: بد رفتاری مردم ترکیه با کودتاچیان بازداشت شده

تصاویر: بد رفتاری مردم ترکیه با کودتاچیان بازداشت شده

تصاویر: بد رفتاری مردم ترکیه با کودتاچیان بازداشت شده

تصاویر: بد رفتاری مردم ترکیه با کودتاچیان بازداشت شده

تصاویر: بد رفتاری مردم ترکیه با کودتاچیان بازداشت شده

تصاویر: بد رفتاری مردم ترکیه با کودتاچیان بازداشت شده

تصاویر: بد رفتاری مردم ترکیه با کودتاچیان بازداشت شده

تصاویر: بد رفتاری مردم ترکیه با کودتاچیان بازداشت شده

فرداد

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org