تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی ۲۲ بهمن

۲۳ بهمن ۱۳۹۳

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن
تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی ۲۲ بهمن

اقشار مختلف مردم در تهران و سایر شهرستانها، ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ رو همانند سالهای گذشته با همان شور و نشاط میلیونی برگزار کردند تا بیعت مجددی داشته باشند با آرمانهای امام راحل (ره)

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور اقشار مختلف مردم

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

۲۲ بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

۲۲ بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

۲۲ بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

پیروزی انقلاب اسلامی

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

جشن پیروزی انقلاب اسلامی با حضور اقشار مختلف مردم

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

۲۲ بهمن ۱۳۹۳

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

عکسهای راهپیمایی ۲۲ بهمن تهران

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

بیعت مجدد مردم ایران و تهران با آرمانهای امام و رهبری

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

بیعت مجدد مردم ایران و تهران با آرمانهای امام و رهبری

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

راهپیمایی ۲۲ بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

راهپیمایی ۲۲ بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور اقشار مختلف مردم

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

  • تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمنتصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمنتصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمنتصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمنتصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمنراهپیمایی ۲۲ بهمن تصاویر
    تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمنتصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمنتصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمنتصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمنتصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمنتصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمنتصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

عکسهای راهپیمایی ۲۲ بهمن تهران

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر جذاب از حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

مهر – موج – ایسنا – مشرق نیوز – فارس – تسنیم – باشگاه خبرنگاران جوان

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org