تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی

۲۰ اسفند ۱۳۹۴

resizer nl5b2a140398c0420 تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی
تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی

رضا صادقی که ماه گذشته، تور کنسرت هایش در آمریکا را با استقبال قابل توجه هوادارانش برگزار کرد، تصاویری را از برجسته ترین اجرایش در این کشور، منتشر کرد.

35799218762606560797 تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی

بلیط کنسرت رضا صادقی در سالن مایکروسافت تئاتر

68374960820855532448 تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی

رضا صادقی در حال ساند چک ، پیش از آغاز کنسرت

19215161807174664269 تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی

35945083993980462010 تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی

رضا صادقی و نوازندگان زن

80978210551039225508 تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی

32180516672184075647 تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی

86521525527279728416 تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی

15804450718600998548 تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی

16212084596875361307 تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی

23930170523685214893 تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی

08266561493679051210 تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی

15789724698457989843 تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی

رضا صادقی

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org