تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی

۲۰ اسفند ۱۳۹۴

تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی
تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی

رضا صادقی که ماه گذشته، تور کنسرت هایش در آمریکا را با استقبال قابل توجه هوادارانش برگزار کرد، تصاویری را از برجسته ترین اجرایش در این کشور، منتشر کرد.

تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی

بلیط کنسرت رضا صادقی در سالن مایکروسافت تئاتر

تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی

رضا صادقی در حال ساند چک ، پیش از آغاز کنسرت

تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی

تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی

رضا صادقی و نوازندگان زن

تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی

تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی

تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی

تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی

تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی

تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی

تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی

تصاویر جذاب از کنسرت لوس آنجلس رضا صادقی

رضا صادقی

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org