این زن ها زیباترین چشم های دنیا را دارند

می گویند «چشم» دریچه ای به قلب انسان ها است. با نگاه به چشمان انسان ها می توانید واقعیت وجودی آنها را درک کنید. چشم ها همه حس های آدمی را به طور درست و بدون دروغ نشان می دهند. مهربانی، عشق، محبت، لبخند، خوشحالی و حتی غم را می توان در چشمان انسان ها […]

تصاویر خاص از فینال لیگ برتر والیبال بانوان

۲۷ بهمن ۱۳۹۳

تصاویر خاص از فینال لیگ برتر والیبال بانوان
تصاویر خاص از فینال لیگ برتر والیبال بانوان

دیدار پایانی لیگ برتر والیبال بانوان با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد عصر جمعه (۲۴ بهمن ۱۳۹۳) در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی خاتمه یافت.

تصاویر خاص از فینال لیگ برتر والیبال بانوان

فینال لیگ برتر والیبال بانوان

تصاویر خاص از فینال لیگ برتر والیبال بانوانتصاویر خاص از فینال لیگ برتر والیبال بانوان

فینال لیگ برتر والیبال بانوان

تصاویر خاص از فینال لیگ برتر والیبال بانوانتصاویر خاص از فینال لیگ برتر والیبال بانوان

والیبال ایران

تصاویر خاص از فینال لیگ برتر والیبال بانوانتصاویر خاص از فینال لیگ برتر والیبال بانوانوالیبال

تصاویر خاص از فینال لیگ برتر والیبال بانوانتصاویر خاص از فینال لیگ برتر والیبال بانوان

والیبال بانوان

تصاویر خاص از فینال لیگ برتر والیبال بانوان

قهرمانی تیم دانشگاه آزاد

تصاویر خاص از فینال لیگ برتر والیبال بانوان

والیبال بانوان

تصاویر خاص از فینال لیگ برتر والیبال بانوانقهرمانی تیم دانشگاه آزاد

تصاویر خاص از فینال لیگ برتر والیبال بانوان

قهرمانی تیم دانشگاه آزاد

تصاویر خاص از فینال لیگ برتر والیبال بانوان

مهر

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org