تصاویر نیلوفر رحمانی ، اولین خلبان زن در افغانستان

۲۷ فروردین ۱۳۹۴

تصاویر نیلوفر رحمانی ، اولین خلبان زن در افغانستان
تصاویر نیلوفر رحمانی ، اولین خلبان زن در افغانستان

نیلوفر رحمانی، اولین خلبان زن در افغانستان است که تمامی مراحل آموزش را در داخل کشورش گذارنده است.

ستوان دوم نیلوفر رحمانی ۲۱ ساله در کنار ۸ خلبان جوان دیگر در سال گذشته طی مراسم جشنی در پایگاه هوایی شینداد هرات به طور رسمی فعالیت خود را به عنوان خلبانان نیروی هوایی افغانستان آغاز کرد. این خلبانان توسط مدرسانی از نیروی هوایی آمریکا، دوره های آموزشی را طی کردند.

نیلوفر رحمانی در این دوره آموزشی، ۱۹۷ پرواز به مدت ۱۴۵ ساعت را گذراند. رحمانی عضو نیروی هوایی افغانستان است. در ساختار ارتش و پلیس افغانستان و حتی نیروهای ویژه این کشور زنان نیز جایگاه خاصی دارند.

تصاویر نیلوفر رحمانی ، اولین خلبان زن در افغانستان
نیلوفر رحمانی
تصاویر نیلوفر رحمانی ، اولین خلبان زن در افغانستان
تصاویر نیلوفر رحمانی ، اولین خلبان زن در افغانستان
تصاویر نیلوفر رحمانی ، اولین خلبان زن در افغانستان
تصاویر نیلوفر رحمانی ، اولین خلبان زن در افغانستان
نیلوفر رحمانی
تصاویر نیلوفر رحمانی ، اولین خلبان زن در افغانستان
تصاویر نیلوفر رحمانی ، اولین خلبان زن در افغانستان
تصاویر نیلوفر رحمانی ، اولین خلبان زن در افغانستان
تصاویر نیلوفر رحمانی ، اولین خلبان زن در افغانستان
تصاویر نیلوفر رحمانی ، اولین خلبان زن در افغانستان
تصاویر نیلوفر رحمانی ، اولین خلبان زن در افغانستان
نیلوفر رحمانی
اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org