تصاویر هیجان انگیز از دختران فلسطینی در خط مقدم جنگ با اسرائیل

۲۰ مهر ۱۳۹۴

17222406085149823819 تصاویر هیجان انگیز از دختران فلسطینی در خط مقدم جنگ با اسرائیل
تصاویر هیجان انگیز از دختران فلسطینی در خط مقدم جنگ با اسرائیل

اگرچه زنان فلسطینی در تمامی جنگ‌ها و مبارزات فلسطینیان حضوری جدی داشته‌اند، ولی در انتفاضه‌ی جدیدی که در حال شکل گیری است، نقشی متمایز پیدا کرده و مشارکت فعال آنها از پشت جبهه به خط مقدم انتقال یافته است.

resized 1268092 178 تصاویر هیجان انگیز از دختران فلسطینی در خط مقدم جنگ با اسرائیل
resized 1268111 882 تصاویر هیجان انگیز از دختران فلسطینی در خط مقدم جنگ با اسرائیل
resized 1268112 999 تصاویر هیجان انگیز از دختران فلسطینی در خط مقدم جنگ با اسرائیل
resized 1268113 271 تصاویر هیجان انگیز از دختران فلسطینی در خط مقدم جنگ با اسرائیل
resized 1268114 999 تصاویر هیجان انگیز از دختران فلسطینی در خط مقدم جنگ با اسرائیل
resized 1268115 123 تصاویر هیجان انگیز از دختران فلسطینی در خط مقدم جنگ با اسرائیل
resized 1268116 396 تصاویر هیجان انگیز از دختران فلسطینی در خط مقدم جنگ با اسرائیل
resized 1268117 858 تصاویر هیجان انگیز از دختران فلسطینی در خط مقدم جنگ با اسرائیل
resized 1268118 815 تصاویر هیجان انگیز از دختران فلسطینی در خط مقدم جنگ با اسرائیل
resized 1268119 713 تصاویر هیجان انگیز از دختران فلسطینی در خط مقدم جنگ با اسرائیل
دختران فلسطینی
resized 1268120 539 تصاویر هیجان انگیز از دختران فلسطینی در خط مقدم جنگ با اسرائیل
resized 1268121 626 تصاویر هیجان انگیز از دختران فلسطینی در خط مقدم جنگ با اسرائیل
resized 1268122 338 تصاویر هیجان انگیز از دختران فلسطینی در خط مقدم جنگ با اسرائیل
resized 1268123 572 تصاویر هیجان انگیز از دختران فلسطینی در خط مقدم جنگ با اسرائیل
resized 1268124 580 تصاویر هیجان انگیز از دختران فلسطینی در خط مقدم جنگ با اسرائیل
resized 1268125 155 تصاویر هیجان انگیز از دختران فلسطینی در خط مقدم جنگ با اسرائیل
resized 1268126 878 تصاویر هیجان انگیز از دختران فلسطینی در خط مقدم جنگ با اسرائیل
resized 1268127 823 تصاویر هیجان انگیز از دختران فلسطینی در خط مقدم جنگ با اسرائیل
resized 1268128 867 تصاویر هیجان انگیز از دختران فلسطینی در خط مقدم جنگ با اسرائیل
resized 1268769 591 تصاویر هیجان انگیز از دختران فلسطینی در خط مقدم جنگ با اسرائیل
دختران فلسطینی
اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org