تصاویر کمتر دیده شده از زندگی در لوس آنجلس

۱۵ اسفند ۱۳۹۳

تصاویر کمتر دیده شده از زندگی در لوس آنجلس
تصاویر کمتر دیده شده از زندگی در لوس آنجلس

پیش از دیدن این تصاویر، شاید با شنیدن نام لس آنجلس، تصویری از یک شهر مدرن، با شهروندانی مرفه را تصور می کردیم، اما بد نیست نگاهی بیاندازیم به چهره واقعی زندگی در خیابان های این شهر شلوغ.

تصاویر کمتر دیده شده از زندگی در لوس آنجلس

زندگی در لوس آنجلس

تصاویر کمتر دیده شده از زندگی در لوس آنجلس

دیدنیهای لوس آنجلس

تصاویر کمتر دیده شده از زندگی در لوس آنجلس

پائین شهر لوس آنجلس

تصاویر کمتر دیده شده از زندگی در لوس آنجلس

فقیران لوس آنجلس

تصاویر کمتر دیده شده از زندگی در لوس آنجلس

مردم لوس آنجلس

تصاویر کمتر دیده شده از زندگی در لوس آنجلس

عکسهای زندگی در لوس آنجلس

تصاویر کمتر دیده شده از زندگی در لوس آنجلس

روی دیگر زندگی در los angeles

تصاویر کمتر دیده شده از زندگی در لوس آنجلس

los angeles

تصاویر کمتر دیده شده از زندگی در لوس آنجلس

پائین شهر لوس آنجلس

تصاویر کمتر دیده شده از زندگی در لوس آنجلس

فقیر نشینان لوس آنجلس

تصاویر کمتر دیده شده از زندگی در لوس آنجلس

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org