تعرض جنسی به همکار زن در مقابل چشم کارمندان

۷ اسفند ۱۳۹۴

resizer nlbc6233994dfcf76 تعرض جنسی به همکار زن در مقابل چشم کارمندان
تعرض جنسی به همکار زن در مقابل چشم کارمندان

بر اساس تصاویر منتشر شده مرد ناشناس در رفتاری بی شرمانه زن جوان را مورد تعرض جنسی قرار داد.

این تصاویر که توسط دوربین مدار بسته در یک شرکت خصوصی در اندونزی به ثبت رسید در اختیار پلیس برای دستگیری مرد متجاوز قرار گرفت.

کارمند جوان یک شرکت درحالی مورد تعرض جنسی مرد ناشناس قرار گرفت که همکارانش بی تفاوت تنها نظاره گر وی بودند.

پس از شکایت زن جوان پلیس جستوی خود را برای دستگیری هر چه زودتر مرد ناشناس آغاز کرد.

0xup7no64u1g9d8ythg تعرض جنسی به همکار زن در مقابل چشم کارمندان

y12xdanveyitmfxw9ig تعرض جنسی به همکار زن در مقابل چشم کارمندان

تعرض جنسی به همکار در مقابل چشم کارمندان

6y3eqi94qxmae2olmz تعرض جنسی به همکار زن در مقابل چشم کارمندان

تعرض جنسی به همکار در مقابل چشم کارمندان

6sxf50hlz6le12z9lzru تعرض جنسی به همکار زن در مقابل چشم کارمندان

تعرض جنسی

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org