تعرض جنسی به همکار زن در مقابل چشم کارمندان

۷ اسفند ۱۳۹۴

تعرض جنسی به همکار زن در مقابل چشم کارمندان
تعرض جنسی به همکار زن در مقابل چشم کارمندان

بر اساس تصاویر منتشر شده مرد ناشناس در رفتاری بی شرمانه زن جوان را مورد تعرض جنسی قرار داد.

این تصاویر که توسط دوربین مدار بسته در یک شرکت خصوصی در اندونزی به ثبت رسید در اختیار پلیس برای دستگیری مرد متجاوز قرار گرفت.

کارمند جوان یک شرکت درحالی مورد تعرض جنسی مرد ناشناس قرار گرفت که همکارانش بی تفاوت تنها نظاره گر وی بودند.

پس از شکایت زن جوان پلیس جستوی خود را برای دستگیری هر چه زودتر مرد ناشناس آغاز کرد.

تعرض جنسی به همکار زن در مقابل چشم کارمندان

تعرض جنسی به همکار زن در مقابل چشم کارمندان

تعرض جنسی به همکار در مقابل چشم کارمندان

تعرض جنسی به همکار زن در مقابل چشم کارمندان

تعرض جنسی به همکار در مقابل چشم کارمندان

تعرض جنسی به همکار زن در مقابل چشم کارمندان

تعرض جنسی

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org