تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

۷ مهر ۱۳۹۵

آرایش یا بهتر بگوییم گریم میتواند چهره یک شخص را به چهره فرد دیگری تغییر دهد ، آرایشگر حرفه ای و خواننده ای به نام Rebecca Swift ، با استفاده از آرایش بر روی صورتش، می تواند به ۱۰۰ چهره مشهور تغییر چهره دهد.

تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

تاپ ناپ

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org