تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

۷ مهر ۱۳۹۵

آرایش یا بهتر بگوییم گریم میتواند چهره یک شخص را به چهره فرد دیگری تغییر دهد ، آرایشگر حرفه ای و خواننده ای به نام Rebecca Swift ، با استفاده از آرایش بر روی صورتش، می تواند به ۱۰۰ چهره مشهور تغییر چهره دهد.

730198 142 تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

730199 793 تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

730200 512 تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

730201 680 تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

730202 529 تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

730203 425 تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

730204 120 تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

730205 653 تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

730206 419 تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

730207 275 تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

730208 154 تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

730209 457 تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

730210 225 1 تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

730211 127 تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

730213 101 تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

730214 646 تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

730215 772 تغییر چهره با معجزه آرایش را ببینید! + تصاویر

تاپ ناپ

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org