این زن ها زیباترین چشم های دنیا را دارند

می گویند «چشم» دریچه ای به قلب انسان ها است. با نگاه به چشمان انسان ها می توانید واقعیت وجودی آنها را درک کنید. چشم ها همه حس های آدمی را به طور درست و بدون دروغ نشان می دهند. مهربانی، عشق، محبت، لبخند، خوشحالی و حتی غم را می توان در چشمان انسان ها […]

تغییر چهره خانم ها با معجزه آرایش را ببینید + تصاویر

۳ دی ۱۳۹۴

تغییر چهره خانم ها با معجزه آرایش را ببینید + تصاویر
تغییر چهره خانم ها با معجزه آرایش را ببینید + تصاویر

پونک: آرایش یا بهتر بگوییم گریم میتواند چهره یک شخص را به چهره فرد دیگری تغییر دهد، آرایشگر حرفه ای و خواننده ای به نام Rebecca Swift ، با استفاده از آرایش بر روی صورتش ، می تواند به ۱۰۰ چهره مشهور تغییر چهره دهد.

تغییر چهره خانم ها با معجزه آرایش را ببینید + تصاویر
قبل و بعد از آرایش
تغییر چهره خانم ها با معجزه آرایش را ببینید + تصاویر

تغییر چهره خانم ها با معجزه آرایش را ببینید + تصاویر

تغییر چهره خانم ها با معجزه آرایش را ببینید + تصاویر

تغییر چهره خانم ها با معجزه آرایش را ببینید + تصاویر

تغییر چهره خانم ها با معجزه آرایش را ببینید + تصاویر

معجزه آرایش

تغییر چهره خانم ها با معجزه آرایش را ببینید + تصاویر

تغییر چهره خانم ها با معجزه آرایش را ببینید + تصاویر

تغییر چهره خانم ها با معجزه آرایش را ببینید + تصاویر

تغییر چهره خانم ها با معجزه آرایش را ببینید + تصاویر

تغییر چهره خانم ها با معجزه آرایش را ببینید + تصاویر

تغییر چهره خانم ها با معجزه آرایش را ببینید + تصاویر

تغییر چهره خانم ها با معجزه آرایش را ببینید + تصاویر

تغییر چهره خانم ها با معجزه آرایش را ببینید + تصاویر

تغییر چهره خانم ها با معجزه آرایش را ببینید + تصاویر

تغییر چهره خانم ها با معجزه آرایش را ببینید + تصاویر

معجزه آرایش

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org