تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

۴ بهمن ۱۳۹۳

تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر
تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

همانطور که میدانید جمعه (۳ بهمن ۱۳۹۳) تیم ملی فوتبال ایران نتوانست از سد تیم ملی عراق بگذرد و در مرحله ی یک هشتم نهایی از گردونه ی رقابت های جام ملتهای آسیا ۲۰۱۵ که در کشور استرالیا در حال برگزاری است، کنار رفت. هر چند که خیلی ها معتقدند داور استرالیایی، بازی را برای عراقی ها درآورد.

از همه ی اینها که بگذریم، نمره ی تماشاگران ایرانی در حمایت از تیم ملی، بیست بود…

تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

حامیان تیم ملی ایران در استرالیا

تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

تماشاگران ایرانی بازی ایران و عراق

تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

تماشاگران ایرانی بازی ایران

تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

تماشاگران زن ایرانی بازی ایران

تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

حامیان تیم ملی ایران در استرالیا

تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

حامیان ایران در استرالیا

تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

حامیان تیم ملی ایران در استرالیا

تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

حامیان تیم ملی ایران در استرالیا

تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

تماشاگران زن ایرانی بازی ایران – عراق

تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

حامیان ایران در استرالیا

تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

تماشاگران زن ایرانی بازی ایران

تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

تماشاگران ایرانی در استرالیا

تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

تماشاگران ایرانی در استرالیا

تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

شور و هیجان تماشاگران ایرانی

تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

تماشاگران زن ایرانی

تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

تماشاگران بازی ایران و عراق

تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

تماشاگران بازی ایران و عراق

تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

جام ملتهای آسیا

تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

تماشاگران ایرانی جام ملتهای آسیا ۲۰۱۵

تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

جام ملتهای آسیا ۲۰۱۵

تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

تماشاگران ایرانی جام ملتهای آسیا ۲۰۱۵

تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

تماشاگران ایرانی جام ملتهای آسیا ۲۰۱۵

تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

فتوکده

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org