تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

۴ بهمن ۱۳۹۳

868423aed9 تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر
تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

همانطور که میدانید جمعه (۳ بهمن ۱۳۹۳) تیم ملی فوتبال ایران نتوانست از سد تیم ملی عراق بگذرد و در مرحله ی یک هشتم نهایی از گردونه ی رقابت های جام ملتهای آسیا ۲۰۱۵ که در کشور استرالیا در حال برگزاری است، کنار رفت. هر چند که خیلی ها معتقدند داور استرالیایی، بازی را برای عراقی ها درآورد.

از همه ی اینها که بگذریم، نمره ی تماشاگران ایرانی در حمایت از تیم ملی، بیست بود…

38e68f14da تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

حامیان تیم ملی ایران در استرالیا

6aef8648de تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

تماشاگران ایرانی بازی ایران و عراق

3d1294065e تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

تماشاگران ایرانی بازی ایران

93a5fa5c12 تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

تماشاگران زن ایرانی بازی ایران

48adfe597d تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

حامیان تیم ملی ایران در استرالیا

ca5f0aaaec تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

حامیان ایران در استرالیا

bdb53c0e86 تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

حامیان تیم ملی ایران در استرالیا

a256851b2f تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

حامیان تیم ملی ایران در استرالیا

84ab45f0d1 تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

تماشاگران زن ایرانی بازی ایران – عراق

05ead3e79a تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

حامیان ایران در استرالیا

416362d116 تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

966528f93b تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

تماشاگران زن ایرانی بازی ایران

d9ce1350a9 تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

تماشاگران ایرانی در استرالیا

e64beb1be5 تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

تماشاگران ایرانی در استرالیا

f73036e01e تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

شور و هیجان تماشاگران ایرانی

5f6373d4ba تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

تماشاگران زن ایرانی

e0e9949d4d تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

تماشاگران بازی ایران و عراق

30ca3088f5 تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

تماشاگران بازی ایران و عراق

f7b7474943 تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

جام ملتهای آسیا

d68ef17349 تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

تماشاگران ایرانی جام ملتهای آسیا ۲۰۱۵

e564a9b40f تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

جام ملتهای آسیا ۲۰۱۵

abb2e283ff تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

تماشاگران ایرانی جام ملتهای آسیا ۲۰۱۵

0ed0253716 تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

تماشاگران ایرانی جام ملتهای آسیا ۲۰۱۵

73a3dbecab تماشاگران ایرانی در بازی ایران و عراق + تصاویر

فتوکده

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org