تیپ گوهر خیراندیش و بهرام رادان در فستیوال تونتو +تصاویر

۲۷ مهر ۱۳۹۵

فرش قرمز اکران فیلم‌های ایرانی در تورنتو

فستیوال سینما ایران در تورنتو

تصاویر مربوط به نمایش چند فیلم ایرانی، در فستیوال سینماایران در تورنتو هستند

22dsd0de86cv126ph3hm تیپ گوهر خیراندیش و بهرام رادان در فستیوال تونتو +تصاویر
فرش قرمز اکران فیلم‌های ایرانی در تورنتو

hguo5yt0cs6ba89nq1b6 تیپ گوهر خیراندیش و بهرام رادان در فستیوال تونتو +تصاویر
فرش قرمز اکران فیلم‌های ایرانی در تورنتو

y4b2utex9zml1t8y0dzu تیپ گوهر خیراندیش و بهرام رادان در فستیوال تونتو +تصاویر
فرش قرمز اکران فیلم‌های ایرانی در تورنتو

13esh4h1fv08eaq3ohi تیپ گوهر خیراندیش و بهرام رادان در فستیوال تونتو +تصاویر

rxz36gyqusa9k3sqbdjh تیپ گوهر خیراندیش و بهرام رادان در فستیوال تونتو +تصاویر
فرش قرمز اکران فیلم‌های ایرانی در تورنتو

p9yxl371c6g5hii2vi0 تیپ گوهر خیراندیش و بهرام رادان در فستیوال تونتو +تصاویر

41xehd0t3d5njeacutfl تیپ گوهر خیراندیش و بهرام رادان در فستیوال تونتو +تصاویر
فرش قرمز اکران فیلم‌های ایرانی در تورنتو

کاقه سینما

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org