جادوی فتوشاپ روی عکس های قدیمی + تصاویر

۱۱ شهریور ۱۳۹۴

66414697068851651788 جادوی فتوشاپ روی عکس های قدیمی + تصاویر
جادوی فتوشاپ روی عکس های قدیمی + تصاویر

یک هنرمند استرالیایی عکس هایی که در زمان جنگ جهانی اول گرفته شده را با هنر دیجیتال تبدیل به عکس های روز کرده.

1198981 101 جادوی فتوشاپ روی عکس های قدیمی + تصاویر

جادوی فتوشاپ

1198982 834 جادوی فتوشاپ روی عکس های قدیمی + تصاویر

عکسهای دستکاری شده

1198983 257 جادوی فتوشاپ روی عکس های قدیمی + تصاویر

تصاویر دستکاری شده

1198984 907 جادوی فتوشاپ روی عکس های قدیمی + تصاویر

جادوی فتوشاپ

1198985 647 جادوی فتوشاپ روی عکس های قدیمی + تصاویر

عکسهای رنگی شده

1198986 920 جادوی فتوشاپ روی عکس های قدیمی + تصاویر

جادوی فتوشاپ

1198987 954 جادوی فتوشاپ روی عکس های قدیمی + تصاویر

عکسهای جذاب فتوشاپ شده

1198988 673 جادوی فتوشاپ روی عکس های قدیمی + تصاویر

چه مکنه این فتوشاپ !

1198989 995 جادوی فتوشاپ روی عکس های قدیمی + تصاویر

فتوشاپ

1198990 843 جادوی فتوشاپ روی عکس های قدیمی + تصاویر

جادوی فتوشاپ

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org