این زن ها زیباترین چشم های دنیا را دارند

می گویند «چشم» دریچه ای به قلب انسان ها است. با نگاه به چشمان انسان ها می توانید واقعیت وجودی آنها را درک کنید. چشم ها همه حس های آدمی را به طور درست و بدون دروغ نشان می دهند. مهربانی، عشق، محبت، لبخند، خوشحالی و حتی غم را می توان در چشمان انسان ها […]

جادوی فتوشاپ روی عکس های قدیمی + تصاویر

۱۱ شهریور ۱۳۹۴

جادوی فتوشاپ روی عکس های قدیمی + تصاویر
جادوی فتوشاپ روی عکس های قدیمی + تصاویر

یک هنرمند استرالیایی عکس هایی که در زمان جنگ جهانی اول گرفته شده را با هنر دیجیتال تبدیل به عکس های روز کرده.

جادوی فتوشاپ روی عکس های قدیمی + تصاویر

جادوی فتوشاپ

جادوی فتوشاپ روی عکس های قدیمی + تصاویر

عکسهای دستکاری شده

جادوی فتوشاپ روی عکس های قدیمی + تصاویر

تصاویر دستکاری شده

جادوی فتوشاپ روی عکس های قدیمی + تصاویر

جادوی فتوشاپ

جادوی فتوشاپ روی عکس های قدیمی + تصاویر

عکسهای رنگی شده

جادوی فتوشاپ روی عکس های قدیمی + تصاویر

جادوی فتوشاپ

جادوی فتوشاپ روی عکس های قدیمی + تصاویر

عکسهای جذاب فتوشاپ شده

جادوی فتوشاپ روی عکس های قدیمی + تصاویر

چه مکنه این فتوشاپ !

جادوی فتوشاپ روی عکس های قدیمی + تصاویر

فتوشاپ

جادوی فتوشاپ روی عکس های قدیمی + تصاویر

جادوی فتوشاپ

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org