جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر
جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

جشنواره بازی‌های بومی و محلی عشایر شهرستان کوهدشت با همکاری اداره ورزش و جوانان و هیئت روستای عشایری برگزار شد. در این جشنواره مسابقاتی از قبیل سوارکاری، طناب‌کشی، زورمچ، خروس‌گیری، تیراندازی و کشتی محلی (زوران) در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد.

جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

لرستان

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org