جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

resizer nl1a9d3d6fcace432 جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر
جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

جشنواره بازی‌های بومی و محلی عشایر شهرستان کوهدشت با همکاری اداره ورزش و جوانان و هیئت روستای عشایری برگزار شد. در این جشنواره مسابقاتی از قبیل سوارکاری، طناب‌کشی، زورمچ، خروس‌گیری، تیراندازی و کشتی محلی (زوران) در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد.

resized 1592347 166 جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

resized 1592348 408 جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

resized 1592349 511 جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

resized 1592350 872 جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

resized 1592351 388 جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

resized 1592352 690 جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

resized 1592353 577 جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

resized 1592354 211 جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

resized 1592355 441 جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

resized 1592356 168 جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

resized 1592357 893 جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

resized 1592358 340 جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

resized 1592359 835 جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

resized 1592360 650 جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

resized 1592361 663 جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

resized 1592362 548 جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

resized 1592363 763 جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

resized 1592364 304 جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

resized 1592365 636 جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

resized 1592366 981 جشنواره بازی های بومی لرستان + تصاویر

لرستان

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org