جشنواره لاله ها در پارک ملت مشهد + تصاویر

۲۰ فروردین ۱۳۹۵

resizer nl25f49408d959ca0 جشنواره لاله ها در پارک ملت مشهد + تصاویر
جشنواره لاله ها در پارک ملت مشهد + تصاویر

در این مطلب، تصاویر جذابی از جشنواره لاله ها که هم اکنون در بهار ۹۵ در پارک ملت مشهد در حال برگزاری است آماده کردیم که مطمئنیم پس از دیدن این تصاویر فوق العاده زیبا، روحتان زنده خواهد شد.

03 جشنواره لاله ها در پارک ملت مشهد + تصاویر

04 جشنواره لاله ها در پارک ملت مشهد + تصاویر

05 جشنواره لاله ها در پارک ملت مشهد + تصاویر

07 جشنواره لاله ها در پارک ملت مشهد + تصاویر

08 جشنواره لاله ها در پارک ملت مشهد + تصاویر

10 جشنواره لاله ها در پارک ملت مشهد + تصاویر

11 جشنواره لاله ها در پارک ملت مشهد + تصاویر

13 جشنواره لاله ها در پارک ملت مشهد + تصاویر

14 جشنواره لاله ها در پارک ملت مشهد + تصاویر

16 جشنواره لاله ها در پارک ملت مشهد + تصاویر

19 جشنواره لاله ها در پارک ملت مشهد + تصاویر

20 جشنواره لاله ها در پارک ملت مشهد + تصاویر

21 جشنواره لاله ها در پارک ملت مشهد + تصاویر

28 جشنواره لاله ها در پارک ملت مشهد + تصاویر

 

30 جشنواره لاله ها در پارک ملت مشهد + تصاویر

پارک ملت مشهد

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org