جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر
جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر

سالن همایش های برج میلاد در اردیبهشت ماه ۹۴، میزبان فارغ التحصیلان دانشگاه شریف بود. شما رو به تماشای حاشیه های جالب از این مراسم دعوت میکنیم.

جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر

جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر
جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر
جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر
جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر
جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر
جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر
جشن فارغ‌ التحصیلی
جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر
جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر
جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر
جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر
جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر
جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر
جشن فارغ‌ التحصیلی
جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر
جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر
جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر
جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر
جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر
جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر
اجرای زنده بهنام صفوی در این مراسم
جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر
جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر
جشن فارغ‌ التحصیلی
جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر
جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر
جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر
جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر
جشن فارغ‌ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شریف در برج میلاد + تصاویر
جشن فارغ‌ التحصیلی دانشگاه شریف
اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org