جملات و نوشته های پشت ماشین + تصاویر

۱۳ شهریور ۱۳۹۴

28040766597972642896 جملات و نوشته های پشت ماشین + تصاویر
جملات و نوشته های پشت ماشین + تصاویر

تنوع شخصیت، علایق، تحصیلات و درکل؛ فرهنگ مادی و معنوی، سازنده محیط اطراف انسان ها می باشد. این موارد در فرهنگ مادی (ظاهرزندگی و اطراف) افراد بیشتر مشاهده می شود. اتومبیل، یکی از لوازم شخصی در زندگی انسانهاست. جملاتی که روی اتومبیل ها نوشته می شود نشان دهنده این تنوع فرهنگی می باشد. این گزارش دید اجمالی بر این تنوع فرهنگی دارد.

1202677 694 جملات و نوشته های پشت ماشین + تصاویر
1202678 112 جملات و نوشته های پشت ماشین + تصاویر
1202679 392 جملات و نوشته های پشت ماشین + تصاویر
1202680 674 جملات و نوشته های پشت ماشین + تصاویر
1202681 896 جملات و نوشته های پشت ماشین + تصاویر
 جملات پشت وانتی
1202682 120 جملات و نوشته های پشت ماشین + تصاویر
1202683 763 جملات و نوشته های پشت ماشین + تصاویر
1202684 318 جملات و نوشته های پشت ماشین + تصاویر
1202685 582 جملات و نوشته های پشت ماشین + تصاویر
1202686 933 جملات و نوشته های پشت ماشین + تصاویر
 نوشته های پشت ماشین
1202687 929 جملات و نوشته های پشت ماشین + تصاویر
نوشته های پشت ماشین
1202688 772 جملات و نوشته های پشت ماشین + تصاویر
پشت نویسی ماشین
1202689 753 جملات و نوشته های پشت ماشین + تصاویر
ماشین نویسی
1202690 378 جملات و نوشته های پشت ماشین + تصاویر
1202691 522 جملات و نوشته های پشت ماشین + تصاویر
نوشته های پشت ماشین
1202692 448 جملات و نوشته های پشت ماشین + تصاویر
1202697 836 جملات و نوشته های پشت ماشین + تصاویر
نوشته های پشت ماشین
اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org