حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر

۲ آذر ۱۳۹۳

drz3k4qvoehpfa16si74 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر

سرانجام پس از انجام ۴ داربی سرد و بی هیجان ، داربی ۷۹ استقلال و پرسپولیس ، برنده داشت.

استقلال و پرسپولیس ، دو رقیب دیرینه ، امروز یکشنبه (۲ آذر ۱۳۹۳) برای هفتاد و نهمین بار به مصاف یکدیگر رفتند، که در این بازی، برخلاف ۴ داربی گذشته ی این دو تیم، سرانجام یکی از تیم ها موفق شد بازی را به نفع خود به پایان برساند.

ابتدا سجاد شهباززاده موفق شد استقلال را پیش بیندازد، اما در ادامه پرسپولیس توانست با گلهای محمد نوری و امید عالیشاه، ورق را به نفع خود برگرداند و پیروز شود.

تاکنون پرسپولیس و استقلال ، ۷۹ بار با یکدیگر مصاف داشته اند که ۲۴ بار استقلال موفق به پیروزی شده است و ۱۹ بار هم پرسپولیس پیروز میدان بوده است. خیلی جالبه بدانید که ۳۶ مصاف دو تیم هم با تساوی به پایان رسیده است که آمار تساوی داربی تهران، در مقایسه با سایر داربی های جهان، رکوردی دست نیافتنی را رقم زده است!

13930902175007214141654 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر عکس های داربی ۷۹
139309021750069124141654 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر عکسهای حاشیه های داربی ۷۹
139309021750062574141654 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر عکسهای حاشیه های داربی ۷۹
139309021750082694141654 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر حاشیه های دیدار پرسپولیس و استقلال
139309021750065534141654 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویرحاشیه های دیدار پرسپولیس و استقلال
139309021750077234141654 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر شهرآورد تهران
139309021750063824141654 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر داربی استقلال و پرسپولیس
139309021750064754141654 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
139309021750066314141654 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
139309021750068034141654 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
هواداران پرسپولیس
13930902175007994141654 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
هواداران استقلال

داربی استقلال و پرسپولیس
نیروهای امنیتی
708638 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
708641 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
708640 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر هواداران استقلال
708639 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
708637 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
708642 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
708643 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
708644 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
708645 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر هواداران استقلال
708646 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویرهواداران پرسپولیس
708647 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
708648 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
708649 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
708650 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
708651 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
708652 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
708653 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر هواداران پرسپولیس
708654 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
708655 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
13930902185212665 PhotoL حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
1393090218521469 PhotoL حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر

708590 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر

708589 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر 708588 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر 708615 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر 708613 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر 708612 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر 708614 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر 708635 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر 708634 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر  708632 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر

139309021949148314142694 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر

139309021949141134142694 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
139309021949136924142694 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
13930902194914514142694 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
139309021949139734142694 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
139309021949142854142694 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
139309021949143474142694 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
139309021949135204142694 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
139309021949124444142694 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
139309021949138484142694 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
139309021937185384142464 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
139309021949127404142694 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
139309021937277114142464 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
139309021937274464142464 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
139309021949132244142694 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
13930902194913524142694 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
139309021937275244142464 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
139309021937279454142464 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
139309021949133644142694 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
139309021937278054142464 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
139309021949125534142694 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
139309021937284914142464 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
139309021937276334142464 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
139309021949123044142694 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
139309021949132864142694 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر
139309021949126624142694 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر

139309021949128654142694 حاشیه های بازی استقلال و پرسپولیس + تصاویر

مهر , تسنیم , ایسنا

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org