حاشیه های تصویری از داربی ۸۲ ، بازی پرسپولیس و استقلال

۲۸ فروردین ۱۳۹۵

resizer nl17dcee2a3cb29f4 حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال
حاشیه های تصویری از داربی ۸۲ ، بازی پرسپولیس و استقلال

پرسپولیس موفق شد با برتری ۴ بر ۲ از حریف دیرینه اش عبور کند و استقلال را در هشتاد و دومین دربی پایتخت، شکست دهد. پرسپولیس با این پیروزی به صدر جدول لیگ برتر صعود کرد.

تصاویر مربوط به داربی ۸۲ ، روز جمعه ، ۲۷ فروردین ۱۳۹۵

01102628 حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

بازی استقلال و پرسپولیس

01102829 حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

01102828 حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

01102786 حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

pic 59909 1460708274 حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

pic 59924 1460708274 حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

pic 59923 1460708274 حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

pic 59920 1460708274 حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

pic 59919 1460708274 حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

pic 59915 1460708274 حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

pic 59914 1460708274 حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

01102831 حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

v2h4l5mvt1biwte0ogm حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

دربی ۸۲

azhwll227gntaxyidu7 حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

حاشیه های بازی استقلال پرسپولیس

9t92mwc78jbmsswgbhf0 حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

دربی ۸۲

nna2gokodxfexfsf1d19 حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

x32pxm6wx1bh80fb4k حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

دربی ۸۲

qmt4symgn4k6ze0tce5h حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

aas9jmlju8m9i1lp0c حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

دربی ۸۲

enyro4ja957obq1wkze حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

t08512w5qvat9zn32qn حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

دربی ۸۲
2og6j5f22te33nj183 حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

vxizuuok7l66c6vgtjhd حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

5dlcv2oqgpqpo94givy حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

b6wtalx4adpbqki1903s حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

محسن مسلمان

55v7635ec8g6n2yh4b0q حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

kqsijung5ya3mp8lbm44 حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

n7y2z27a5spzevckxwzp حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

fmxgnns225b1e61q0m4i حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

بازی استقلال پرسپولیس

x3niad43vcge4qzflhwb حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

8wzuiunu7s4vl8y8hoe9 حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

بازی استقلال پرسپولیس

mfigh9d52xqdpg7g36x حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

بازی استقلال پرسپولیس

kx51z8pd3xvtovikogk حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

داربی

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org