حاشیه های تصویری از داربی ۸۲ ، بازی پرسپولیس و استقلال

۲۸ فروردین ۱۳۹۵

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال
حاشیه های تصویری از داربی ۸۲ ، بازی پرسپولیس و استقلال

پرسپولیس موفق شد با برتری ۴ بر ۲ از حریف دیرینه اش عبور کند و استقلال را در هشتاد و دومین دربی پایتخت، شکست دهد. پرسپولیس با این پیروزی به صدر جدول لیگ برتر صعود کرد.

تصاویر مربوط به داربی ۸۲ ، روز جمعه ، ۲۷ فروردین ۱۳۹۵

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

بازی استقلال و پرسپولیس

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

دربی ۸۲

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

حاشیه های بازی استقلال پرسپولیس

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

دربی ۸۲

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

دربی ۸۲

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

دربی ۸۲

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

دربی ۸۲
حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

محسن مسلمان

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

بازی استقلال پرسپولیس

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

بازی استقلال پرسپولیس

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

بازی استقلال پرسپولیس

حاشیه های تصویری از داربی 82 ، بازی پرسپولیس و استقلال

داربی

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org