حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

۲۹ خرداد ۱۳۹۵

resizer nl3a7a8de759859d4 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر
حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

مراسم یادبود هفتمین روز درگذشت «حبیب محبیان» صبح امروز یکشنبه (۳۰ خرداد ۱۳۹۴) در مسجد جامع شهرک غرب با حضور جمعی از هنرمندان و دوستداران وی برگزار شد. در این مراسم حمیدرضا نوربخش مدیرعامل و جمع دیگری از اعضای خانه موسیقی حضور داشتند.

همچنین از چهره‌های شاخص حاضر در این برنامه نیز می توان به مهدی یراحی، داریوش ارجمند، سعید شهروز، امیر و امید تاجیک، یاحا کاشانی، مجید خراطها، محمد چناری، ناصر و مصطفی پاشایی، احمد ایراندوست، محمدرضا خانزاده، مجید عبدی و .. اشاره کرد.

همچنین محمد پسر حبیب نیز که روز جمعه وارد ایران شده بود به همراه بردار و بستگن نزدیکتر از مهمانان استقبال کرد.

59sh9goie5fld45ydb3s حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

مراسم ترحیم حبیب محبیان

ysvo56qtnav69j1bdthe حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

مراسم ترحیم حبیب

jedvyppvpev31gaj284x حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

احمدرضا و محمد محبیان (پسران حبیب)

3tubgggajimkzjsp2fqm حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

مراسم ترحیم حبیب

x4m14td3p39zap1p7b6 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

مراسم ترحیم حبیب

dhtstol3pvakt8btxsuw حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

ناصر پاشایی (پدر مرتضی پاشایی)

rbji3ju8q8zvtlgkdygg حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

5dh9jkkvdsx1v0a0iv حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

مراسم ترحیم حبیب

0gt4kjni2iwkv1ghh9p حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

امیر تاجیک

8zj722dcibwdcu15xgpm حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

مراسم ترحیم حبیب

77uerxjfc48l6r1fgv حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

احمد ایراندوست

yf5v8ujhlaak4x4iyafk حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

مراسم ترحیم حبیب

ootccmlka2evj5nspk2q حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

9pfd22ksnr8ahnb1zvu حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

مراسم ترحیم حبیب

1xl40xgfnmbdpp4b2nw حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

مجید خراطها

892648 783 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892649 420 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892650 121 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892703 362 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892651 608 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892652 506 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892653 109 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892654 792 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892655 792 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892656 831 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892657 250 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892658 381 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892659 901 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892660 882 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892661 291 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892662 464 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892705 197 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892663 568 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892707 921 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892664 186 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892699 889 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892665 955 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892666 401 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892667 393 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892669 399 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892670 580 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892671 868 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892672 321 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892673 308 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892674 883 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892675 133 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892676 310 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892677 892 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892678 769 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892679 844 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892681 610 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

مهدی یراحی

892682 171 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892683 270 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892684 131 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892685 852 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

سعید شهروز

892686 862 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

892704 373 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

4712735 471 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

4712722 799 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

4712733 662 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

4712736 300 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

4712739 844 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

4712747 611 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

4712750 195 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

4712751 639 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

4712754 971 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

4712759 558 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

4712764 193 حاشیه های مراسم هفتم حبیب محبیان در مسجد جامع شهرک غرب + تصاویر

فارس / باشگاه خبرنگاران جوان / ایرنا / میزان

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org