حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

۶ خرداد ۱۳۹۳

p7xjbsmqbgt5xt2i5yb حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

بی هیچ توضیحی، فقط تصاویر رو نگاه کنید…

13489825031 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

13489825042 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

13489825054 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

13489825065 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

13489825066 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

13489825077 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

13489825078 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

13489825089 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

134898250810 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

134898250911 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

134898251012 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

134898251013 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

134898251114 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

134898251115 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

134898251216 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

134898251217 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

134898251318 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

134898251419 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

13489825043 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

134898251420 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویرزندان ۵ ستاره در نروژ!!

زندان هالدن فنگسل (Halden Fengsel) در ۸ آوریل ۲۰۱۱ در نروژ افتتاح شده است. گویی این زندان لوکس برای زندانیان VIP تهیه شده است. دارای زمین های ورزش ، استدیو صدابرداری و حتی اتاقی خصوصی برای ملاقات با خانواده ها در آن تعبیه شده است. به گفته مسئولان ، از این زندان برای آماده سازی روحیه زندانیان برای ورود به جامعه استفاده میشود.

در این زندان همچنین آموزشهای لازم جهت ورود به بازار کار مانند تعمیرات ، جوشکاری و غیره به زندانیان داده می شود.

در این مرکز بخشهای مشاوره و روان درمانی هم برای رفع مشکلات روحی و عصبی وجود دارد ، تا این زندانیان پس از آزادی و در هنگام ورود به جامعه دچار مشکلات روحی و روانی نباشند.

بنا به آمار ، در نروِژ تنها ۲۰ درصد زندانیان طی دو سال بعد از آزادی دوباره دستگیر میشوند. این رقم برای انگلیس و آمریکا در حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد است.

13489825881 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

13489825882 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

13489825893 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

13489825904 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

13489825905 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

13489825916 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

13489825917 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

13489825928 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

13489825929 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

134898259310 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

134898259411 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

134898259412 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

134898259513 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

134898259514 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

134898259615 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

134898259616 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

134898259717 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

134898259818 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

134898259819 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

134898259920 حدس می زنید اینجا کجاست؟ + تصاویر

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org