حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

۲۶ مرداد ۱۳۹۵

مسابقه قویترین مرد جهان سبب شد همه ایرانی ها خودشان را به استادیوم ریو سنترو برسانند.

درحالی که بسیاری از مردم قائمشهر جلوی خانه پدری بهداد سلیمی صف کشیده بودند و یکصدا قهرمان شهرشان را تشویق می کردند، در سالن ریو سنترو هم همه ایرانی های درون دهکده خود را برای تشویق قهرمان المپیک مان رسانده بودند. محمد بنا بعد از ناکامی تراژیک تیمش ،تعدادی از بچه هایش را با خود به سالن برده بود.

resized 1803894 126 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

resized 1803895 297 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

resized 1803896 848 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

resized 1803897 835 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

resized 1803898 745 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

resized 1803900 539 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

resized 1803901 309 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

resized 1803902 861 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

resized 1803903 258 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

resized 1803905 850 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

resized 1803907 989 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

resized 1803908 919 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

resized 1803909 903 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

resized 1803910 621 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

resized 1803911 187 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

resized 1803912 189 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

resized 1803916 554 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

resized 1803917 895 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

resized 1803918 310 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

resized 1803919 130 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

resized 1803920 218 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

resized 1803921 154 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

resized 1803922 785 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

resized 1803924 764 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

resized 1803925 948 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

resized 1803926 461 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

resized 1803927 935 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

resized 1803928 711 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

resized 1803929 248 حذف ناباورانه بهداد سلیمی از مسابقات + تصاویر

مشرق

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاه



طراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org