حمله ی یوزپلنگ آفریقایی به گردشگران + تصاویر

۲۵ بهمن ۱۳۹۴

حمله ی یوزپلنگ آفریقایی به گردشگران + تصاویر
حمله ی یوزپلنگ آفریقایی به گردشگران + تصاویر

در یک پارک سافاری، چیتایی به سمت یک جیپ رو باز آمد و در مقابل حیرت همگان و ترس مسافران بر روی وَن بدون سقفی که در مقابل جیپ بود پرید و کش و قوسی به خود داد و یک ساعت روی وَن پر از توریست نشست.

پونک: اما در همین حین ناگهان پای چیتا لیز خورد و به داخل ماشین بین مردم افتاد و باعث رعب و وحشت گردشگران شد و صداعجی جیغ و فریاد همه بلند شد. شاید پرت شدن چیتا به داخل ماشین حدود ۱ دقیقه طول کشید اما برای سرنشینان آن خودرو به اندازه چند ساعت گذشت زیرا آهن‌های بالای خودرو گِرد بود و چیتا به راحتی نمی‌توانست از آن بگیرد برای همین چندین بار لیز خورد و به داخل وَن افتاد و به مسافران وحشت‌زده برخورد ‌کرد.

در نهایت، همزمان با تقلای چیتا برای بالا کشیدن خود، مسافران او را به بالاهل دادند تا او بتواند از ماشین خارج شود.

لازم به ذکر است که چیتا یا یوزپلنگ حیوانی است که خط چشمی دارد که با صورت موازی از کنار هر دو چشم آن به پایین کشیده‌است. این خطوط چشمی باعث جذب نور خورشید می‌شود تا چیتا به راحتی بتواند اطراف را ببیند.

حمله ی یوزپلنگ آفریقایی به گردشگران + تصاویر
پلنگ
حمله ی یوزپلنگ آفریقایی به گردشگران + تصاویر

حمله ی یوزپلنگ آفریقایی به گردشگران + تصاویر

حمله ی یوزپلنگ آفریقایی به گردشگران + تصاویر

حمله ی یوزپلنگ آفریقایی به گردشگران + تصاویر

یوزپلنگ آفریقایی

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org