خانه های میلیاردی پولدارهای تهران…! + تصاویر

۲ دی ۱۳۹۳

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران...! + تصاویر
خانه های میلیاردی پولدارهای تهران…! + تصاویر

پولدارهای تهران در این خانه های میلیاردی زندگی می‌کنند…

همه ساختمانهای شهر به یک قد‌و‌اندازه نیستند. بعضی ساختمان ها از دایره ی تعریف ساختمان خارج اند؛ قصرهایی که بین ساختما‌نهای شهر قد کشیده اند. این قصرها وصله هایی هستند که با ساختمان کناری همخوانی ندارند.

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران...! + تصاویر

خانه های میلیاردی افراد پولدار پایتخت

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران...! + تصاویر

خانه های میلیاردی و قصرهای پولدارهای تهران

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران...! + تصاویر

خانه های میلیاردی و قصرهای تهران

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران...! + تصاویر

خانه های میلیاردی متعلق به بچه پولدارهای تهران

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران...! + تصاویر

غوغای قصرهای بچه پولدارها

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران...! + تصاویر

قصرهای تهران

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران...! + تصاویر

قصرهای پایتخت

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران...! + تصاویر

خانه های مجلل تهران

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران...! + تصاویر

خانه های مجلل تهران

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران...! + تصاویر

خانه های شیک پایتخت

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران...! + تصاویر

خانه های میلیاردی مرفهین بی درد

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران...! + تصاویر

قصرهای متعلق به مرفهین تهران

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران...! + تصاویر

خبرآنلاین

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org