خانه های میلیاردی پولدارهای تهران…! + تصاویر

۲ دی ۱۳۹۳

436ehdjwa66ovqixf2da خانه های میلیاردی پولدارهای تهران...! + تصاویر
خانه های میلیاردی پولدارهای تهران…! + تصاویر

پولدارهای تهران در این خانه های میلیاردی زندگی می‌کنند…

همه ساختمانهای شهر به یک قد‌و‌اندازه نیستند. بعضی ساختمان ها از دایره ی تعریف ساختمان خارج اند؛ قصرهایی که بین ساختما‌نهای شهر قد کشیده اند. این قصرها وصله هایی هستند که با ساختمان کناری همخوانی ندارند.

ns5lgjecbj3wdyfld2q خانه های میلیاردی پولدارهای تهران...! + تصاویر

خانه های میلیاردی افراد پولدار پایتخت

q0d2u4lrue7ichn7sxl خانه های میلیاردی پولدارهای تهران...! + تصاویر

خانه های میلیاردی و قصرهای پولدارهای تهران

0get0b9ulj0vkg2z3b4 خانه های میلیاردی پولدارهای تهران...! + تصاویر

خانه های میلیاردی و قصرهای تهران

3bp3od3k66l6yd62nr خانه های میلیاردی پولدارهای تهران...! + تصاویر

خانه های میلیاردی متعلق به بچه پولدارهای تهران

crnc21ghe459c59ivatl خانه های میلیاردی پولدارهای تهران...! + تصاویر

غوغای قصرهای بچه پولدارها

qyq47ekpzf85pp84a6y خانه های میلیاردی پولدارهای تهران...! + تصاویر

قصرهای تهران

450r1hzau9t7pi3voxny خانه های میلیاردی پولدارهای تهران...! + تصاویر

قصرهای پایتخت

1h0tgv2ajb5i9eedkje خانه های میلیاردی پولدارهای تهران...! + تصاویر

خانه های مجلل تهران

jzp0vgfvkmn7relcea8j خانه های میلیاردی پولدارهای تهران...! + تصاویر

خانه های مجلل تهران

l6x1n0a68cu7j00c91gc خانه های میلیاردی پولدارهای تهران...! + تصاویر

خانه های شیک پایتخت

fz0dcpln4x5o7bwfrg4o خانه های میلیاردی پولدارهای تهران...! + تصاویر

خانه های میلیاردی مرفهین بی درد

1a5i8teqgwgo53jm1pvs خانه های میلیاردی پولدارهای تهران...! + تصاویر

قصرهای متعلق به مرفهین تهران

uss38uoyy64j5io51x7a خانه های میلیاردی پولدارهای تهران...! + تصاویر

خبرآنلاین

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org